Enkle candlestick mønstre

Nå som vi har tatt for oss hovedprinsippene for et candlestick diagram, vil vi se på noen av mønstrene som candlesticks kan danne.

Alle mønstrene som vi vil analysere i denne artikkelen består av kun en enkel søyle. Evnen til å kunne hente opplysninger fra en enkelt søyle er et kjennetegn på god trader, og disse simple candlestick mønstrene vil hjelpe deg med å kunne gjøre nettopp det.

 

Enkle Candlestick Formations – eksempler

Big Candle

74 - Big-white-candle

Big Candle er svært enkelt å få øye på. Det har en relativt stor kropp i forhold til de omkringliggende candlesticks, noe som signaliserer en stor prisbevegelse. Lukke- og åpningsprisen ligger tett opp mot maksimum og minimum for tidsperioden. Big Candle virker i begge retninger og er tegn på en prisbevegelse i samme retning som candlesticken. Man kan trade meget effektivt på big candles, når de opptrer i samme retning som den gjeldende hovedtrend.

Dragonfly Doji

Dragonfly

Overordnet sett er en Doji en candlestick, hvor åpnings- og lukkepris er nesten nøyaktig likedan, noe som fremgår av den nesten ikke-eksisterende kroppen. Veken er derimot vesentlig lengre enn kroppen, hvilket viser at prisene først har beveget seg vekk fra åpningsprisen for deretter å vende tilbake til den.

I en Dragonfly Doji oppstår dette fenomenet i toppen av prisintervallet for en candlestick. En dyktig trader forstår at det vil si at prisene i candlestickens tidsperiode først begynte å falle, og deretter steg igjen. Han kan derfor konkludere at prisene nå er på vei opp, og sannsynligvis vil denne bevegelsen fortsette i den neste candlestick.

Når en Dragonfly Doji opptrer i en oppadgående bevegelse, betyr det at prisen har gjennomgått en kort korreksjonsperiode. Kanskje solgte noen få tradere sine aksjer og innkasserte sin profitt. Selve årsaken er ikke viktig. Det viktigste er at de fleste som var villige til å selge for denne prisen tydeligvis har solgt aksjene sine. Derfor stiger prisene inn mot avslutningen. Det betyr at etterspørselen igjen overstiger tilbudet, og prisene kan fortsette sin stigning. Som trader kan du anvende dette signalet til å investere i fortsatte prisstigninger.

Når en Dragonfly Doji viser seg i en nedadgående bevegelse, kan det indikere starten på en vending. En vending betyr at bevegelsen endrer retning. Den samme logikk for beslutningsvalg gjelder også her: De fleste som var villige til å selge har solgt sine aksjer, og etterspørselen begynner å overstige tilbudet, noe som vil medføre stigende priser. En Dragonfly Doji er særlig gyldig som vendingssignal når den opptrer nær trend linjer eller understøttes av andre indikasjoner på at prisen endrer retning.

Gravestone Doji

Gravestone DojiEn Gravestone Doji er det stikk motsatte av en Dragonfly Doji. Den signaliserer en nedadgående trend, og når den forekommer ved toppen av prisbevegelsen indikerer den begynnelsen på en vending.

Hammer

HammerHammeren består av en hvit kropp nær toppen av candlesticken og en lengre veke nederst. I en nedadgående trend indikerer den bullishe tendenser og kan signalere en vending.

Omvendt hammer (Inverted Hammer)

Inverted hammerSom navnet tilsier, er dette speilbildet av en hammer: En sort eller hvit kropp nær bunnen av en candlestick med en lengre veke øverst. Den indikerer tiltakende bearish tendenser i en opptrend og kan være første tegn på en vending. Hvis kroppen er særlig liten, anses den omvendte hammer for en shooting star (et stjerneskudd) og blir da et enda sterkere signal om en vending.

Omvendt sort hammer (Inverted Black Hammer)

Inverted black hammerDen omvendte sorte hammer, et hammermønster i en nedadgående retning, regnes som et vendingssignal i bunnen av markedet. Det betyr at hvis den opptrer etter en nedtrend, kan den indikere begynnelsen på en opptrend.

Long Lower Shadow

Long lower shadowDette mønsteret ligner veldig på hammeren. Hovedforskjellen er at den har en lengre nedre veke, noe som indikerer en svært kraftig vending. Spesielt i nærheten av et støttenivå er dette mønsteret et godt signal om begynnelsen på en oppadgående bevegelse.

Long Upper Shadow

Long upper shadowLong Upper Shadow mønsteret er det motsatte av en Long Lower shadow. Det tilsvarer en omvendt hammer, og indikerer en meget kraftig bearish vending.

Marubozu

MarubozuEn Marubozu er en hel candlestick uten veke i hverken topp eller bunn. Den indikerer en kraftig prisbevegelse som sannsynligvis vil fortsette. Marubozu virker i begge retninger og anses for et fortsettelsesmønster.

Long Legged Doji

Long legged doji

Long Legged Doji er en Doji med veldig lange veker i begge retninger. Dette mønsteret oppstår når sterke markedskrefter kjemper om å trekke prisen i hver sin retning, men den holdes fremdeles i balanse. Så snart markedet bryter ut av denne balansen, kan dette signalisere begynnelsen på en lengere bevegelse som du kan investere i.

Med det avslutter vi første del av vår candlestick-analyse. Når du har lært disse candlesticks å kjenne, og vet hvordan du skal tolke dem innenfor en trend, kan du bruke hver enkelt candlestick til bedre å forstå hvilken retning markedet beveger sig i. Din trading vil få stor nytte av denne kunnskapen. Du vil kunne treffe bedre beslutninger, og oppnå større suksess som trader.

Akkurat som for ethvert nytt trading-element, tar det også tid å mestre evnen til å gjenkjenne candlesticks, og trekke de riktige konklusjonene basert på dem. En demo-konto for trading med binære opsjoner kan hjelpe deg med å komme gjennom denne læretida uten å tape ordentlige penger.

Er du klar til de komplekse mønstrene? Du leser vår lærerike artikkel om komplekse candlestick mønstre her.

Enkle candlestick mønstre
Rate this post