Momentum

fremdriftFremdrift (kalt «momentum» på engelsk) er en teknisk indikator som kan hjelpe deg å få øye på en endring i prisens retning veldig tidlig. For enhver trader som bruker en trend-basert strategi for å investere i binære opsjoner kan fremdrift være et effektivt redskap for å oppnå suksess.

Å beregne fremdrift eller momentum er en av de mest grunnleggende anvendelsene en oscillator har. For å beregne hvor hurtig en pris forandrer seg over et gitt tidsrom, trekker fremdrift-oscillatoren ganske enkelt lukkeprisen for den første perioden fra den seneste perioden. Resultatet, uavhengig av om det er negativt eller positivt, plottes på begge sider av indikatorens null-linje og danner en kurve.

Hvis den seneste lukkeprisen er høyere enn lukkeprisen for den første perioden vil fremdrift-oscillatoren generere en positiv verdi og vice versa.

Hvor mange perioder du vil anvende avhenger helt og holdent av dine personlige preferanser og hva slags trading strategi du benytter deg av. Vanligvis brukes en fremdrift- eller momentum-oscillator over en tidsramme på 10 perioder. Hvis du velger en kortere tidsramme vil oscillator-kurven du får være mer volatil og reagere hurtigere på prisendringer som oppstår. En lengre tidsramme vil genere en glattere kurve som reagerer mer langsomt på endringer i prisen.

Slik leser du fremdrift i sammenheng med binære opsjoner

Analyse av prisendringer over en gitt tidsperiode gir tradere en første indikasjon på hvor hurtig prisen faller eller stiger.

Hvis momentum-linjen:

  • er over null-linjen, er en oppadgående trend aktiv i den gjeldende tidsperiode.
  • stiger, har bevegelsen tiltagende fremdrift/momentum.
  • flater ut, stiger prisene med samme hastighet som før.
  • begynner å falle, stiger prisene langsommere enn i de foregående periodene, og de mister fremdrift.
  • er under null er rollene byttet om, og en nedadgående trend er aktiv. Jo lengre linjen faller under null, jo større fremdrift har den nedadgående trenden.
  • begynner å stige igjen, faller momentum for den nedadgående bevegelsen.

Med andre ord: fremdriften måler hvorvidt den pågående prisendringen akselerer eller slakker farten. Dette kan muligens fremstå som en banalitet ved første øyekast, men sannheten er at fremdrifts-oscillatoren kan forutsi en endring i prisens retning før de aller fleste øvrige indikatorer.

Momentum-indikatoren er slik laget at dens kurve ligger i forkant av prisbevegelsene. Mens prisene i en avtagende opp-trend vil fortsette å stige, vil momentum-kurven, som altså er det samme som fremdrift-kurven, allerede ha begynt å bevege seg i motsatt retning.

Slik trader du på fremdrift med binære opsjoner

Når de nåværende prisene ligger på samme nivå som de gjorde i begynnelsen av tidsperioden som brukes til å regne ut fremdriften, vil fremdriften ha verdien 0. Retningen som fremdriften krysser null-linjen med kan anvendes til å lage trading signaler.

  • Hvis fremdriften krysser null-linjen nedenfra og opp, indikerer det stigende priser.
  • Hvis fremdriften krysser null-linjen ovenfra og ned, indikerer det fallende priser.

Disse forutsigelsene kan du bruke til å investere i binære opsjoner.

For å trade på fremdrift med hell må du sørge for å bruke opsjoner som har en passende utløpstid i henhold til tidsrammen du bruker på ditt diagram og antall perioder som brukes til å beregne fremdriften. Ettersom fremdrift indikerer en generell prisretning kan den gjerne krysse null-linjen under en kortvarig vending i motsatt retning av signalet som har blitt generert. Hvis du velger en kortere løpetid vil det føre til at du taper handelen. Av den årsak må du sørge for å gi prisen tilstrekkelig tid til å utvikle bevegelsen som har blitt forutsett.

 

Momentum
Rate this post