Gap typer

Innenfor binære opsjoner er det engelske ordet gap, altså mellomrom på norsk, hyppig brukt. Når vi i denne artikkelen snakker om gap, er det med den engelske betydning av ordet i tankene, ikke den norske.

Enhver trader som benytter seg av en gap strategi, er avhengig av å finne gaps på markedet. Gaps kan forekomme som reaksjon på flere forskjellige begivenheter.

Forskjellige gap typer vil oppføre seg forskjellig, og du skal derfor trade forskjellig på dem.

Common gap

Common gaps er resultat av rene og skjære tilfeldigheter. De betyr ikke noe, og bør ignoreres av alle tradere. Common gaps kan hverken stanse eller skape en trend.

Common gaps er en gap type som særlig oppstår på tidspunkter, og for aktiver, med lav likviditet, når kun noen få tradere er til stede på markedet. Hvis der foregår svært få handler, kan noen få avvikende verdier manipulere prisen betydelig, og skape en gap.

For å identifisere common gaps skal du legge merke til handelsomsetningen i den perioden hvor de oppstod. Hvis en gap oppstod i en periode med relativt lav omsetning, er det en god sjanse for at gappen er en common gap, og resultat av en tilfeldighet.

Jo større omsetning gap-perioden omfattet, jo mer signifikant er gappen. For enkelte verdipapirer som det sjeldent handles i medfører denne regelen at du sjeldent, om noensinne, kan stole på en gap.

Hvis du finner en common gap på markedet, skal du bare ignorere den, og fortsette med din tekniske analyse, som om det ikke hadde vist seg noen gap overhodet.

Les videre under tabellen…

De beste meglerne

Megler 
Demo
Signaler
  
24option-logo_36x2005 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅpne gratis konto
Iq option Logo4.5 stjerner
Ja
Nei
AnmeldelseÅpne gratis konto
Porter Finance Logo5 stjerner
Ja
Ja
Anmeldelse
Åpne gratis konto
CherryTrade Logo4.5 stjerner
Nei
Ja
AnmeldelseÅpne gratis konto

Breakaway gaps

Breakaway gaps oppstår normalt som en reaksjon på nyheter om et verdipapir. Markedet var kanskje inne i en langsom trend, eller en sidelengs bevegelse, men idet viktige nyheter rammer markedet, forårsaker de et breakaway gap som endrer hele diagrammet betydelig og starter en ny trend nesten hver gang.

En oppadgående breakaway gap vil sannsynligvis skape en oppadgående trend; en nedadgående breakaway gap vil sannsynligvis skape en nedadgående trend.

For å identifisere en breakaway gap, skal du legge merke til disse kjennetegneene:

1) Størrelse: En breakaway er minst like stor som det gjennomsnittlige handelsintervallet for verdipapiret. Hvis du ønsker å automatisere din gap trading eller leter efter en klart definert regel, kan du anvende fremdrift-indikatorer som f.eks. average true range.

Hvis gappen er større enn verdien av average true range, kan du trade på den som en breakaway gap. Hvis ikke det er det, kan du ignorere det. Denne regelen er selvfølgelig kun et forslag, og du vil muligens velge å anvende en faktor for verdien af average true range for å tilpasse den til din trading strategi. Under alle omstendigheter må du forsikre deg om at gappen er tilstrekkelig stor til å kategoriseres som en breakaway gap.

2) Markedssituasjon: Breakaway gaps setter som regel fart i et marked som hittil har vært langsomt. Du skal derfor kun lete efter breakaway gaps på tidspunkter hvor de pågående trendene er langsomme, eller det er sidelengs bevegelse.

Runaway gap

En runaway gap ligner veldig på en breakout gap. En runaway gap opptrer imidlertid ikke når markedet er inne i en rolig periode, men når markedet allerede er inne i en trend.

Store nyheter rammer så markedet, og bekrefter den allerede eksisterende trend. Runaway gaps kan føre til et pullback ikke ulikt det man kan se efter et breakout.

De bekrefter dog den eksisterende trenden, og som trend-følger eller swing-trader kan du bruke denne opplysningen til å innse at den pågående trenden og bevegelsen forblir sterk.

Exhaustion gaps

Exhaustion gaps er det motsatte av runaway gaps. Etter at markedet har beveget seg kraftig i et godt stykke tid, har begivenheten som forårsaket denne bevegelsen mistet sin betydning, og markedet begynner å sakne farten.

Exhaustion gaps kjennetegnes ved en gap i retning an den forutgående bevegelsen mens handelsomsetningen er lav.

Typisk oppstår slike gaps når de fleste tradere har sluttet å investere i den fortsatte bevegelse, men det fremdeles er noen få tradere som kjøper/selger – enten fordi de anvender en annen trading-strategi, eller fordi de ikke har innsett at bevegelsen er forbi.

Den enkleste måten at fastslå forskjellen på en runaway gap, som du bør investere i, og en exhaustion gap, som du ikke bør investere i, er å se på handelsomsetningen:

Generelt bør du aldri stole på en bevegelse som er forårsaket av lav omsetning.

 

 

Gap typer
Rate this post