Komplekse candlestick mønstre

Vi har allerede tatt for oss enkle candlestick mønstre i en separat artikkel. Disse mønstrene gjør det mulig å gjøre gode forutsigelser av fremtidige markedsbevegelser, men det er når du kombinerer de simple mønstrene med mer komplekse mønstre at candlestick-strategier for alvor kan bli effektive.

La oss kaste et blikk på noen av de mest alminnelige av de komplekse candlestick mønstrene. Du skal dog være oppmerksom på at dette langt fra er noen komplett oversikt over candlestick mønstre. Enkelte mønstre inneholder helt opptil 30 eller 50 candlesticks, men de lar vi vente til en annen artikkel.

La oss inntil videre starte med de komplekse mønstrene du oftest vil treffe på i din daglige trading.

 

Komplekse candlestick-mønstre

Bearish Harami

Bearish HaramiBearish Harami består av et hvitt Big Candle og en mindre, sort candlestick innenfor Big Candle. I en opptrend anses Bearish Harami for at være et bearish mønster. Den andre candlestick kan også være en Doji.

Bullish Harami

Bullish HaramiDet stikk motsatte av en Bearish Harami regnes for et bullish mønster.

 

Bearish 3-Method Formation

Bearish 3-Method FormationEt sort Big Candle etterfulgt av et antall mindre candlesticks innenfor grensene av Big Candle og enda et sort Big Candle, som bryter ut af det første. Det regnes for et bearish fortsettelsesmønster i en nedadgående trend.

Bullish 3-Method Formation

Bullish 3-Method FormationDet motsatte av Bearish 3-Method Formation. Anses som et bullish fortsettelsesmønster i en opptrend.

Dark Cloud Cover

Dark Cloud CoverDark Cloud Cover består av et hvitt Big Candle etterfulgt av en sort candlestick, som åpner over Big Candles maksimum, men lukker et godt stykke innenfor dets kropp. Etter en oppadgående bevegelse regnes det som et vendingsmønster.

Engulfing Bearish Line

Engulfing Bearish LineEngulfing Bearish Line består an en liten, hvit candlestick innenfor et sort Big Candle. Nær bevegelsens topp er det et ytterst viktig vendingssignal.

Engulfing Bullish Line

Engulfing Bullish LineDet stikk motsatte av Engulfing Bearish Line regnes som et sterkt signal om vending nær en bevegelsesbunn.

Evening Star

Evening starEvening star er et hvitt big candle etterfulgt av en mindre candlestick opp eller ned og et sort Big Candle, som lukker et godt stykke innenfor det hvite Big Candles handelsintervall. Evening start anses som et vendingssignal som innleder en bearish bevegelse

Morning star

Morning starDet stikk motsatte av Evening Star – Morning Star – indikerer et vendingsmønster til en bullish bevegelse etter en bearish bevegelse.

Falling Window

Falling WindowFalling window består av en candlestick som åpner vesentlig under minimum for den forutgående candlestick. Skillet som oppstår kan trades med en «gap» strategi (gap = skille på engelsk). Som navnet gap strategi indikerer, har ethvert skille i markedet en tendens til å lukkes. En trader kan anvende denne kunnskapen, og investere i lukningen av dette skillet. Utover lukningen av skiller har Falling Window ingen implikasjoner for markedsretningen på lengere sikt.

Three Black Crows

3 black crowsTre sorte Big Candles med påfølgende lavere lukkepriser indikerer en bearish vending når de opptrer nær en bevegelses topp.

Three White Soldiers

Three White SoldiersTre hvite Big Candles med påfølgende høyere lukkepriser indikerer en bullish vending når de opptrer nær en bevegelses bunn.

Piercing Line

Piercing Line

Piercing Line er en sort candlestick etterfulgt av en hvit candlestick som åpner lavere men lukker innenfor den sorte candlestick. Nær bunden av en nedadgående bevegelse regnes det for et tegn på vending til en bullish bevegelse.

Alle disse signalene kan hjelpe deg med å forutse fremtidige markedsbevegelser. I seg selv er de dog langt mindre betydningsfulle enn når du kombinerer dem med en solid trend-analyse. For eksempel er mange av disse mønstrene vendingssignaler som er særlig betydningsfulle når de opptrer i toppen eller bunnen av en bevegelse.

Den eneste måten å identifisere bunner og topper på er ved å anvende trend-analyse. Med trend-analyse kan du få overblikket og finne de mest givende trading-mulighetene. Derfor vil vi vie en annen artikkel til at se nærmere på hva en trend er, hvordan du kan kombinere den med candlestick-mønstre, og hvordan du kan anvende begge til å utvikle en lønnsom trading-strategi. Les artikkelen om trend-analyse her.

Komplekse candlestick mønstre
Rate this post