Lagging indikatorer

Lagging indikatorer er det mest uunnværlige redskapet for å oppnå suksess med å følge trender som binær trader. Denne artikkelen forklarer hva lagging indikatorer er, og hvordan du anvender dem.

Hva er en lagging indikator?

For å forstå forskjellen mellom leading og lagging indikatorer, må vi starte fra begynnelsen og forklare hvorfor det overhodet finnes et behov for at skjelne mellom leading og lagging indikatorer:

Der finnes to forskjellige typer indikatorer: Indikatorer som ligger i forkant av (leader) markedet, og indikatorer som følger etter (lagger i forhold til) markedet. Leading indikatorer forsøker å forutsi hvilken begivenhet som vil finne sted. De fleste oscillatorer er for eksempel leading indikatorer: De aggregerer data for å bedømme styrken av den pågående bevegelsen. Hvis den pågående bevegelsen svekkes, vil de gjøre deg oppmerksom på det, slik at du kan lete etter ytterligere tegn og investere i vendingen når den oppstår. Lagging indikatorer vil derimot fortelle deg hva som allerede har inntruffet. Et glidende gjennomsnitt endrer f.eks. retning etter at markedet har snudd.

Når du blir trader, må du velge om du vil følge trends eller trade på swings. Avhengig av om du har valgt å bli swing trader eller trend-følger, bør du støtte deg til forskjellige indikatorer. Swing tradere setter det meste av sin tillitt til leading indikatorer og anvender kun lagging indikatorer til å eliminere signaler som går mot hovedtrendretningen, hvis de da overhodet bruker dem.

Trend-følgere bruker på sin side sjeldent leading indikatorer. Trend-følgere forsøker å oppfange en trend i sin helhet. Leading-indikatorer er derimot mest oscillatorer som danner et nytt signal for hver bevegelse. For trend følgere betyr det, at de genererer for mange signaler, uten at de er ledsaget av signifikante endringer i markedsstemningen. Trend-følgere har bruk for færre signaler som indikerer mere vesentlige endringer i markedsstemningen. Den perfekte måten å få disse signalene på, er ved å anvende lagging indikatorer som f.eks. glidende gjennomsnitt.

Slik anvender du lagging indikatorer i din trading

Ved å anvende lagging indikatorer basert på et middels til høyt antall perioder, kan en trend-følger lodde den overordnede markedsstemning. En trader som benytter seg av glidende gjennomsnitt basert på 20 eller (over lengere tidsrammer) t.o.m. 50 perioder, kan f.eks. enkelt fastslå den overordnede markedsstemningen: Hvis det glidende gjennomsnittet peker oppover, er markedet inne i en oppadgående trend, og hvis det glidende gjennomsnittet peker nedover, er markedet inne i en nedadgående trend.

På grunnlag av denne indikasjonen kunne en trader f.eks. investere i en high option hver gang det glidende gjennomsnittet snur fra nedadgående til oppadgående retning, og i en low option hver gang det glidende gjennomsnittet snur fra oppadgående til nedadgående retning.

Dette eksempelet viser styrken og svakheten med lagging indikatorer: I perioder med trends er de perfekte for å finne ut hvor markedet er på vei. Hvis du har planer om at utvikle et automatisert trading-program i Meta Trader, er det eneste du behøver, hvis du vil følge en trend, et simpelt glidende gjennomsnitt basert på et middels til høyt antall perioder.

I perioder med sidelengs bevegelse vil lagging indikatorer imidlertid være mindre nyttige. Hvis markedet skifter tilfeldig mellom opp- og nedgang, er det kun et spørsmål om tid før lagging indikatorer følger etter.

Tenk igjen på et glidende gjennomsnitt. Idet markedet beveger seg omkring det samme prisnivå over tid, vil det glidende gjennomsnittet litt etter litt nærme seg den nåværende markedsprisen. Så snart det når markedsprisen, vil hver eneste tilfeldige svingning i oppadgående retning også få det glidende gjennomsnittet til å vende seg oppover. Enkelte få perioder senere vil markedet tilfeldigvis svinge nedover igjen, og på samme måte trekke det glidende gjennomsnittet nedover.

I dette eksempelet vil det glidende gjennomsnittet generere mange signaler, men ingen av dem vil resultere i en trend. Det vil si at din sjanse til å vinne en binær opsjon ut fra disse signalene er sterkt begrenset.

For å kunne trade på lagging signaler med suksess, er du nødt til å filtrere dem. Du kan enten anvende en annen indikator til å validere din hoved indikators signaler (f.eks. med de tre glidende gjennomsnitts krysnings teknikk) eller validere signalene manuelt: Hvis markedet er inne i en trend, følger du indikatoren, og hvis markedet ikke er inne i en trend, ignorerer du indikatoren.

 

Lagging indikatorer
Rate this post