Leading indikatorer

Teknisk analyse benytter seg av mange indikatorer til å forutsi fremtidige markedsbevegelser. For å få mening ut av dette mangfoldet av indikatorer, er tradere nødt til å klassifisere dem. En av de mest populære måtene å klassifisere tekniske indikatorer på er å inndele dem i lagging og leading indikatorer.

Prominente eksempler på lagging indikatorer er glidende gjennomsnitt og Bollinger bånd. Lagging indikatorer følger markedets bevegelser, noe som antyder at de indikerer en bevegelse, etter at den har funnet sted. Denne type indikator er uunnværlig for en rekke trading strategier, særlig for trend-følgere, men mange trader av binære opsjoner arbeider med så korte løpetider, at de blir nødt til å sette større lit til en annen type indikatorer: Leading indikatorer.

Leading indikatorer foregriper markedsbevegelsene. To av de mest populære leading indikatorer er relative strength index (RSI) og den stokastiske oscillator. Leading indikatorer virker særlig godt i perioder med sidelengs markedsbevegelse uten trends. Det skyldes, at mange leading indikatorer er oscillatorer.

Oscillatorer genererer mange trading-signaler. I en trend er den minste andelen av disse signalene i retning av hovedtrenden. Størstedelen går derimot i den motsatte retningen av trenden. Med mindre du anvender en skreddersydd strategi for denne type signal, vil disse signalene sannsynligvis resultere i tapte handler.

I forbindelse med en sidelengs bevegelse er lagging indikatorer imidlertid stort sett ubrukelige. Ettersom markedet ikke har noen klar retning, vil de tilfeldig indikere først det ene, så det andre, men ingen av disse indikasjonene kan brukes til å gjøre gyldige forutsigelser om fremtidige markedsbevegelser.

Det er i denne situasjonen at leading indikatorer trives. Oscillatorer kan benytte seg av deres over- og undervurderte områder til å forutsi hvor markedet vil snu i begge retninger. Med denne type indikator kan du finne gode trading-muligheter og fortsette å tjene penger i en markedssituasjon hvor andre indikatorer slår feil.

Sånn bruker du leading indikatorer

For å kunne tjene penger enklere på leading indikatorer kan du følge disse tre rettfremme trinnene:

1) Bedøm markedssituasjonen

For å vite om leading indikatorer er den rette type indikator å bruke, er du først nødt til å bedømme den nåværende markedssituasjonen. Er markedet inne i en trend, eller er det inne i en sidelengs bevegelse uten trender?

2) Sørg for å velge den riktige type indikator

Avhengig av din diagnose bør du sette mer av din tillitt til lagging indikatorer i et marked med trender og mer av din tillitt til leading indikatorer i markeder uten trender. Hvis du utelukkende stoler på feil type indikator, vil du tape mesteparten av handlene dine, og miste mange penger underveis. For å unngå å miste penger i markeder med trends, bør du finne en måte å tilpasse din leading indikator på.

3) Tilpass din indikator etter omgivelsene

Hvis du planlegger å anvende en indikator under markedssituasjoner som den ikke passer perfekt til, må du sørge for å kompensere for indikatorens svakheter. Det kan du enten gjøre manuelt ved å ignorere signaler som ikke passer til markedssituasjonen, eller automatisk ved at anvende en annen indikator som eliminerer en del av signalene.

Hvis du benytter deg av en oscillator i forbindelse med en markedsperiode med trender, kunne du f.eks. anvende et langsiktig glidende gjennomsnitt for å bedømme om markedet beveger seg opp eller ned. Hvis det glidende gjennomsnittet peker oppover, ignorerer du alle short signaler fra oscillatoren. Hvis det glidende gjennomsnittet peker nedover, ignorerer du alle long signaler oscillatoren genererer.

Ulempene ved lagging indikatorer i perioder uten trender, er betydelige. Leading indikatorer kan ikke hjelpe deg med det. En mulig fremgangsmåte er å anvende de tre glidende gjennomsnitts kryssings teknikk, som eliminerer mange av de falske signalene som dannes av de to glidende gjennomsnitt kryssings teknikk.

Leading indikatorer
Rate this post