On-balance volume

On-balance volume er en klassisk indikator som har hjulpet trend-følgere med å bedømme hvor sterk en trend er i over 50 år. Hvis du trader på trender, bør du også forstå og anvende on-balance volume.

Hva er on-balance volume?

For å beregne on-balance volume, legger du bare omsetningen (volume) for alle perioder med stigende priser sammen, og trekker omsetningen for alle perioder med fallende priser fra. Resultatet plottes som en graf under den alminnelige kursoversikten.

Det er alt. En av fordelene med on-balance volume er den enkle utregningsmetoden. Denne enkelheten hjelper tradere med å forstå betydningen av on-balance volume: Hvis markedet stiger, vil omsetningen bli lagt til on-balance volume, og hvis det faller, vil omsetningen trukket fra on-balance volume. Med andre ord bør on-balance volume stige når markedet stiger, og vice versa. On-balance volume bør reflektere markedet.

I en intakt trend er det akkurat det som skjer. Derfor vil en parallell bevegelse av on-balance volume og markedet anses som en validering av trenden. Men enkelte ganger vil markedet danne en ny toppnotering (i en oppadgående trend) eller en ny bunnotering (i en nedadgående trend), uten at on-balance volume også når ny topp- eller bunnotering. Det er et tegn på at trenden er i vanskeligheter.

Hva har hendt? I dette tilfellet ble den nye toppnoteringen eller bunnoterinenen i markedet dannet med betydelig mindre omsetning enn den forutgående topp-/bunnoteringen. On-balance volume bevegede seg derfor ikke forbi sitt tidligere ytterpunkt.

Den lave omsetning i forbindelse med det nye ytterpunktet indikerer at færre og færre tradere investerer i retning av trenden. I denne omgang var der stadig nok investorer igjen til å skyve markedet til et nytt ytterpunkt, men før eller siden vil trenden komme til å mangle denne støtten, og trenden vil være forbi.

Slik bruker du on-balance volume i din trading

Som trend-følger må du alltid vite om du fortsatt kan stole på en trend. On-balance volume er en av de mest populære måtene å få til det på.

I dens enkleste form kunne du f.eks. bruke on-balance volume til å fortsette å investere i fortsettelsen av en trend, så lenge on-balance volume matcher bevegelsen av markedsprisen.

De fleste tradere velger å overvåke on-balance volume manuelt. Teoretisk sett, er det også mulig å programmere en expert advisor for Meta Trader. Det kan dog være veldig vanskelig å få koden til å gjenkjenne trender, så for å programmere en slik expert advisor vil du behøve avanserte programmeringsferdigheter.

Dessuten kan du bruke divergensen mellom on-balance volume og markedsbevegelsen som en indikasjon på en forestående vending. Du vil være i stand til å kombinere on-balance volume med en annen indikator, som f.eks. candlestick mønstre, for å bestemme den presise timingen for din investering.

Begrensninger med on-balance volume

Vær oppmerksom på at on-balance volume har enkelte iboende svakheter. Når markedet ved tidligere tilfeller bevegde seg med en relativt stor omsetning, kan on-balance volume falle selv om den nåværende omsetningen forblir konstant.

Ettersom on-balance volume anvender et konstant antall perioder for utregningen, vil en periode fjernes fra grunnlaget for hver periode som passerer, og en ny periode vil legges til. Hvis markedet bevegede seg i samme retning i begge perioder, vil on-balance volume bevege seg lengere ut mot sine ytterpunkter.

Med andre ord sammenligner on-balance volume i det eksempelet kun to perioders omsetning. Hvis omsetningen i den nye periode er høyere, vil on-balance volume bevege seg i samme retning som begge perioder, og hvis omsetningen i den gamle periode var høyest, vil on-balance volume bevege seg i den motsatte retningen.

Hvis du baserer en trading-beslutning på en sånn tilfeldig begivenhet, kan det få alvorlige konsekvenser. For å unngå dette problemet, har tradere funnet på nyere omsetningsbaserte indikatorer. Det mest fremtredende eksempelet på en slik avansert og mer pålitelig indikator er money flow index (MFI).

On-balance volume
Rate this post