Pivot punkter og kanallinjer

De fleste tradere kjenner pivot punkter som modstands- og støtteniveåer, som de kan bruke til å trade på svingninger. Der finnes imidlertid en annen innbringende metode for å anvende pivot punkter som en tidlig indikator på en avtagende trend. Spesielt trend-følgere vil få utbytte av å anvende pivot punkter som en utbygning på kanallinjer, hvilket kan hjelpe dem med å gjøre bedre forutsigelser, vinne flere handler og tjene mer penger.

Hva er pivot punkter?

Alle trends slutter å bevege seg i hovedretningen sin en gang imellom. Vanligvis vil enhver endring som avviker fra hovedtrendretningen, kun være midlertidig, og etterfulgt av at trenden vil gjenoppta sin hovedretning. Noen ganger vil trenden imidlertid bevege seg sidelengs en stund uten å skape et nytt toppunkt (i en oppadgående trend) eller et nytt lavpunkt (i en nedadgående trend). Ofte vil markedet holde seg innenfor hovedtrendkanalen i forbindelse med denne sidelengs bevegelsen.

For en teknisk analytiker, særlig en trend-følger, utgjør denne situasjonen et dilemma: Er trenden fortsatt pålitelig, som markedets bevegelse innenfor kanallinjene synes å indikere, eller venter den bare på sin avslutning, slik som mangelen på et nytt toppunkt/lavpunkt later til å forutsi?

Det kan være vanskelig å bedømme hvorvidt en sidelengs bevegelse er midlertidig eller ikke. Som binær trader behøver du en måte å gjøre denne avgjørelsen på, basert på harde fakta i stedet for dine fornemmelser. En måte er å bruke pivot punkter som støtte- eller motstandslinjer.

Der finnes nesten like mange definisjoner av nøyaktig hva et pivot punkt er, som det finnes binære tradere. Definisjonene har til felles at pivot punktet er genomsnittet av tre relevante priser. Den mest alminnelige definisjon anvender medianprisen, genomsnittet av den foregående dags toppnotering, lavpunkt og lukkepris.

Sånn bruker du pivot punkter til kanalevaluering

Logikken som ligger i bunn for bruk av pivotpunkter som indikator på om en trend fortsatt er intakt, eller ikke, er at du for å kunne bedømme hvorvidt den foregående trenden vil bli gjenopptatt eller ei, har bruk for en betydelig markedsbevegelse i en gitt retning. Hvis markedet beveger seg langt nok i retning av den forutgående trenden, vil det sannsynligvis fortsette med å gjøre det, og trenden er intakt. Hvis det beveger seg langt nok vekk fra forutgående toppnotering eller bunnotering, vil det sannsynligvis være for langt unna for å kunne gjenoppta trenden.

For å visualisere denne teorien, starter du med medianpunktet for dagen i forvegen. Det utgjør din hovedpivotlinje. Ut fra denne linjen legger du visse betydningsfulle markedsverdier til og trekker dem fra for at få flere linjer over og under den nåværende markedsprisen.

For å beregne den første (indre) motstandslinjen, ganger du pivotpunktverdien med to og trekker bunnoteringen for pivotdagen fra resultatet. Denne linjen kalles R1. For å beregne den første (indre) støttelinjen, S1, ganger du pivotverdien med to og trekker toppnoteringen for pivotdagen fra resultatet. På lignende vis kan du danne flere andre pivotlinjer ved hjelp av tilsvarende ligninger. I de fleste tilfeller kan din trading-programvare gjøre denne utregningen for deg, og tegne opp alle pivolinjene direkte på ditt diagram.

De fleste tradere benytter seg av syv pivotlinjer: Hovedlinjen, tre linjer over hovedlinjen og tre linjer under den. Hver linje over hovedlinjen virker som en motstand, og hver linje under den som en støtte. Når prisen bryter gjennom en linje, skifter den imidlertid side: Støttelinjer blir til motstandslinjer, og motstandslinjer blir til støttelinjer. Kort sagt er enhver pivotlinje over den nåværende markedspris en motstandslinje, og enhver pivotlinje under den virker som en støtte.

Under en sidelengs bevegelse vil de akkumulerte effektene av alle pivotlinjene kunne gi deg en kraftig indikasjon på hvor markedet er på vei. Hvis markedet ligger innenfor pivotlinjene, er det stadig avgrenset av støtte- og motstandslinjer. Det vil derfor kunne ende med å bevege seg enten opp eller ned. Så snart markedet krysser en av de ytterste støttelinjene, vil alle pivotlinjene imidlertid ligge på den ene side av markedet og skyve det i den samme retning.

I løpet av en sidelengs bevegelse i en trend vil denne begivenheten gi deg en kraftig indikasjon på hvor markedet deretter vil bevege seg hen. Hvis en nedadgående trend har forlatt alle pivotpunktene over, er den sannsynligvis over. De akkumulerte støttelinjene er for sterke til at en fortsatt nedadgående trend er sannsynlig. Hvis markedet i motsetning har beveget seg gjennom den laveste støttelinje i en oppadgående trend, vil denne trenden sannsynligvis være over, selv om kanalen fortsatt er intakt.

 

Pivot punkter og kanallinjer
Rate this post