Signalprogramvare

Signalprogramvare kan gjøre din trading med binære opsjoner langt enklere og mer vellykket. Signalprogramvare kan fortelle deg hvilket verdipapir du skal trade når og hvordan, noe som sparer deg bryet med nødvendigvis å måtte utføre tekniske analyser.

Hva er Signalprogramvare?

Signalprogramvare kan anvende teknisk analyse til å forutsi fremtidige markedsbevegelser på dine vegne. Ved å gjøre dette kan denne typen dataprogram hjelpe deg med at gjøre den mest utfordrende delen av den tekniske analysen til en automatisk, ufeilbarlig prosess.

De beste signalene

Signal Tilbyder
Pris
Nøyaktighet
Signaler per dag
  
Auto Binary Signals Logo
$97
72,5%
6-12
Anmeldelse
Updown Signals_300x69_logo
$97
70%+
4,3
Anmeldelse
binaryoptionstradingstrategy-new-200x36
$194
80%
2-4
Anmeldelse
binaryoptionsprosignals-new
$97
72,5%
6-12
Anmeldelse

Der finnes i hovedsak to forskjellige slags signalprogramvare:

  • Signalprogramvare, som er installert på din PC, og
  • Signalprogramvare, du bruker via en online server.

Signalprogramvare du installerer på datamaskinen, anvender kun teknisk analyse til å generere trading signaler. Selv om det er mer enn nok til å danne gyldige forutsigelser om fremtidige markedsbevegelser, er der enkelte nettbaserte-signaltilbydere som går et skritt videre: Noen av dem benytter seg av høyt kvalifiserte profesjonelle tradere til å bedømme indikatorer og filtrere signalene.

Enkelte nettbaserte signaltilbydere lar deg t.o.m. se en profesjonell trader i aksjon, så du får signaler og en trading-leksjon i samme slengen. Hvis du ønsker mer enn signaler eller programvare som genererer signaler som ikke utelukkende er baserte på tekniske indikatorer, er det helt sikkert bryet verdt å sjekke tilbudet som finnes på nettet.

Signalprogramvare som er installert på din computer, genererer signaler via popup-vinduer eller direkte i ditt trading program. Internettbaserte signal software sender deg signaler via e-mail og/eller SMS. Uansett dreier signalene seg om hvilke verdipapirer du bør velge for din binære opsjon, løpetiden og i hvilken retning du bør investere.

For øyeblikket blir alle signaler laget for high/low opsjoner. De som trader på touch opsjoner og boundary opsjoner, er enten nødt til å utvikle sin egen signalprogramvare eller lage signaler manuelt ved hjelp av teknisk analyse.

Signalprogramvare kan generere signaler med en treffsikkerhet opptil 80 %. Det betyr at hvis du handler korrekt på alle signalene du mottar, kan du vinne opptil 80 % av dine handler. Det er mer enn nok til å tjene penger på binære opsjoner.

Fordeler med signalprogramvare

Anvendelsen av denne type software til å generere trading signaler medbringer en rekke fordeler:

Ingen kunnskap om teknisk analyse er påkrevet

Kanskje den største fordelen ned signalprogramvare er at den frigjør deg fra å måtte lære deg kompliserte regler for teknisk analyse. I stedet for å sette deg inn i et komplekst sett av strategier, indikatorer og teknikker, klarer du deg med å motta signaler med garantert gyldighet.

Ingen feil

Det er en lang, vanskelig prosess å lære seg teknisk analyse. Underveis kan traderen ikke unngå å gjøre en rekke feil. Disse feilene vil ofte føre til tapte handler, og kan bli svært dyre for traderen. Signalprogramvare kan beskytte deg fra slike feil ved å fortelle deg automatisk når og hvordan du skal trade.

Hurtigere, enklere trading-prosess

Teknisk analyse kan være en tidskrevende oppgave, spesielt hvis du trader med flere forskjellige verdipapirer. Ved å anvende signalprogramvare kan du outsource hele analyseprosessen, og fokusere utelukkende på å investere. Det vil gjøre din trading-prosess hurtigere og enklere, og dermed medvirke til å gi deg bedre resultater.

Sammenlignbare, rasjonelle signaler

Signalprogramvare bruker et strengt, nøye definert sett av regler til å generere signaler. Du kan derfor enkelt sammenligne og bedømme forskjellige slags signal programmer. Etter et gitt antall handler vet du nøyaktig hvilken gevinstfrekvens og hva slags avkastning du kan forvente fra hver type signalprogramvare.

Du kan benytte en demo konto til testprosessen, til å bedømme forskjellige utviklere og så anvende det beste alternativet til din trading med ekte penger. Så lenge du lager signaler manuelt, vil det alltid forekomme svingninger avhengig av hvor godt du utfører din tekniske analyse. Dette gjør det vanskelig å opprettholde en høy grad av lønnsomhet.

Signalprogramvare
Rate this post