Swing trading

Swing trading er en effektiv tilnærming til trading, som kan hjelpe deg med å tjene en masse penger på binære opsjoner på kort tid. Som ny trader bør du sørge for å utforske mulighetene swing trading byr på, slik at du ikke går glipp av store penger.

Hva er swing trading?

Enhver ny trader, ikke kun innenfor for binære opsjoner, bør velge en tilnærming til trading. Overordnet har alle tradere valget mellom å være enten en trend-følger eller en swing trader. Grunnlaget for begge tilnærminger er trenden. Forskjellen mellom de to tilnærmingene er, at en trend-følger ønsker å trade på trenden som et hele, mens en swing trader forsøker at få utbytte av hver enkelt bevegelse fra høydepunkt til lavpunkt og omvendt innenfor en trend.

Noen swing tradere investerer utelukkende i en bestemt type prisbevegelse. I en opptrend vil en klassisk swing trader f.eks. prøve å trade en binær opsjon, hver gang markedet har dannet en ny toppnotering eller bunnotering, men noen swing tradere foretrekker kun å investere i bevegelser fra et toppunkt til et lavpunkt eller motsatt. Der er også enkelte swing tradere, som ikke handler på hele bevegelsen, men kun på en mindre del av den, som f.eks. breakout eller drawback.

Fordeler ved swing trading

Sammenlignet med en trend-følgende tilnærming byr swing trading på en rekke fordeler:

1) Flere handler og høyere gevinst potensiale

Innenfor den samme tidsrammen vil en swing trading-tilnærmelse generere betydelig flere trading-muligheter enn en trend-følgende tilnærming. En trend-følger har kun én trading-mulighet for hver trend.

Som swing trader vil du derimot kunne investere en gang for hvert høydepunkt og hvert lavpunkt innenfor en trend, noe som enkelt kan komme opp i 10 til 15 investeringsmuligheter for hver enkel trading-mulighet, du ville få med en trend-følgende tilgang.

2) Kortere bevegelser passer bedre for binære opsjoner

Med binære opsjoner kan det være temmelig vanskelig å finne trender som det er verdt å følge. Ettersom binære opsjoner defineres av svært korte løpetider, som regel kun en time eller mindre, vil du ikke nødvendigvis kunne finne en trend som det er verdt å følge.

Hvis vi antar at en trend tar minst 20 candlesticks på å utvikle et mønster du kan gjenkjenne som en trend, vil du kunne bruke et ett-minutts diagram eller enda kortere tidsrammer for å finne trender du kan handle på med binære opsjoner. Innenfor slike korte tidsrammer, oppfører markedsbevegelsene seg imidlertid mere tilfeldig, og mønstrene er mindre pålitelige enn innenfor lengre tidsrammer, hvilket gjør det vanskelig å finne en troverdig trend.

Med en swing trading-tilnærming vil du derimot kun måtte finne to eller tre troverdige søyler, hvilket lar seg gjøre selv for de korteste tidsrammer. Alternativt kunne du også skifte til en lengere tidsramme, som 15 minutter eller 30 minutter, hvor verdipapirenes kurser beveger seg i mer pålitelige mønstre.

Slik trader du på svingninger med binære opsjoner

Som vi antydet tidligere, finnes det en rekke muligheter for å trade på svingninger med binære opsjoner:

1) Å trade på alle svingninger i en trend

Den klassiske tilnærmingen til swing trading forsøker å dra nytte av hver eneste bevegelse innenfor en trend. Teknisk analyse gir deg et enormt utvalg av metoder for å identifisere når en bevegelse er forbi, og en ny bevegelse er i ferd med å oppstå: Candlestick mønstre, momentum-indikatorer, motstands- og støttenivåer og mange flere.

Avhengig av om du føler deg trygg på å forutsi størrelsen på svingningen en bevegelse vil nå, kan du bruke touch opsjoner eller high/low opsjoner til å trade på svingningen.

2) Å kun trade på utvalgte svingninger

Både korreksjoner og bevegelser i trender har særlige kjennetegn, som gjør det mulig for deg å forutse hvor langt de vil nå. Noen tradere synes imidlertid, at det er lettere kun å trade på den ene av de to bevegelsene. Hvis du opplever at din gevinstfrekvens er betydelig høyere for den ene av de to bevegelsene, bør du muligens vurdere å anvende en lignende tilvenning.

3) Å kun trade på en del av svingningen

Enkelte tradere velger å kun handle på en del av svingningen. Det kan dreie seg om breakout, vendingen eller enhver annen del som de føler seg mest tilpass med. Hvis du finner, at det er greit å forutsi et breakouts rekkevidde etter at markedet f.eks. bryter gjennom prisnivået for det foregående punkt 2, vil du kanskje kunne tjene flest penger på å fokusere på denne delen av bevegelsen.

4) En kombinasjon av de ovenstående

For å øke deres inntjening er der noen tradere som velger å trade på flere deler av hver svingning. Hvis du føler deg tilpass med mer enn ett aspekt ved swing trading, kan du velge en slik trading-tilnærming og tjene flere penger på samme tid.

 

Swing trading
Rate this post