Tick chart

Et tick chart er en annen måte å vise markedsbevegelser på, som hjelper mange tradere med å bestemme den generelle markedsretningen, den pågående trenden og fremtidige markedsbevegelser.

Hva er et tick chart?

Hittil, når vi har snakket om prisoversikter, har vi ikke spesifisert hvilken type prisoversikt, eller chart, det var snakk om. Det gir mening, ettersom nesten alle tradere bruker tidsbaserte prisoversikter. På en tidsbasert prisoversikt ender en periode etter et bestemt tidsrom. Innenfor dette tidsrommet aggregeres alle markedsbevegelsene i en enkelt candlestick. Antallet handler innenfor tidsrommet har ingen innflytelse på den endelige fasongen på candlesticken.

Der finnes imidlertid en annen metode å vise prisbevegelser på. Den kalles for et tick chart. På et tick chart er tiden irrelevant, og i stedet defineres hver periode av et bestemt antall handler. Tradere kan variere antall handler for hver candlestick for å få en bredere eller snevrere fremstilling av markedet.

På et tick chart med en ramme på 100 ticks viser en candlestick hundre handler. Hvis disse 100 handler fant sted over en 30-minutters periode, ville en vanlig tidsbasert oversikt med en 5-minutters tidsramme ha vist seks candlesticks. Tick charts og tidsbaserte oversikter vil derfor se forskjellige ut. De danner forskjellige mønstre, og fremhever forskjellige aspekter ved markedsbevegelsene.

For å forstå forskjellen, prøv at legge merke til omsetningen på et tidsbasert diagram: Perioder med høyere omsetning vil bli fremhevet på et tick chart.

Fordeler med tick charts

Perioder med høy omsetning er generelt sett viktigere for fremtidige prisbevegelser enn perioder med lavere omsetning. På et tidsbasert diagram vil dette viktige forholdet ikke fremgå tydelig ved første øyekast. Du vil derfor måtte analysere omsetningen for hver periode manuelt, eller anvende tekniske indikatorer for å finne ut hvilke perioder som er mer relevante enn andre.

På et tick chart har hver periode imidlertid den samme omsetning. Jo flere perioder en bevegelse inneholder, jo viktigere er den. I mange tilfeller gjør det markedsanalysen enklere:

Trend analyse

I en levedyktig trend vil bevegelsen i trendens retning som regel være ledsaget av en større omsetning enn korreksjonen i motsatt retning. Det vil si, at et tick chart vil spre bevegelsen i trendens retning over flere perioder og redusere korreksjonen til færre perioder. Fordi de vektlegger den viktigste delen av en trend, synes enkelte tradere at det er enklere å identifisere trender på tick charts. Når en trend mister fremdrift, fremgår det meget tydelig på et tick chart.

Sidelengs bevegelser

I perioder med sidelengs bevegelse må tradere bestemme hvilken vei markedet vil fortsette i når den sidelengs bevegelsen slutter. Omsetningsanalyse kan også bidra til å treffe en klok avgjørelse her, og tick charts kan hjelpe ved å fremheve retningen som har størst omsetning.

Ulemper med tick charts

Dessverre har tick charts også noen ulemper:

For mange forskjellige charts (diagrammer)

Med tidsbaserede charts anvender alle tradere en av standard-tidsrammene. Hvis du kjenner igjen et mønster på et pris diagram, vil mange andre tradere gjøre det samme og trekke samme konklusjon på den basisen. Denne prosessen bidrar til å styrke prismønsterets forutsigelse. Ettersom du kan avgjøre hva andre tradere ser, kan du forutsi hva de vil gjøre. Kloke tradere anvender denne kunnskapen til å fastsette prisnivåer, hvor mange tradere vil gjøre det samme, og benytte seg av breakoutet til å vinne en binær opsjon.

Med tick charts er det imidlertid mange flere mulige rammer enn antallet av mulige tidsrammer for tidsbaserte oversikter. Om du bruker et chart basert på 100, 250 eller 1234 ticks er helt opp til deg selv. Derfor kan en trader ikke forutsi hva andre tradere ser på markedet. Selv om alle tradere overordnet ser de samme markedsbevegelsene, vil du ikke kunne avgjøre om en annen traders candlestick vil bli fullført nå, om 50 ticks eller om 666 ticks. Det er derfor vanskelig å time din investering riktig. Det fratar deg en av de største fordelene med chart-mønstre.

Få pris/candlestick-mønstre

Av lignende årsaker inneholder tick charts kun få prismønstre. Selv om du finner en hammer eller en shooting star, vil candlesticken sannsynligvis være en tilfeldighet snarere enn resultatet av en betydningsfull markedsbevegelse.

Tick charts og tidsbaserte diagrammer er vanskelige å sammenligne

Når du skifter fra et tidsbasert diagram til et tick chart, vil det være vanskelig å avgjøre det rette antallet ticks i en candlestick. Der finnes ikke noen generell regel for hvilket antall ticks som tilsvarer en gitt tidsramme. Du vil derfor måtte gjette. Det er enkelt nok å avgjøre et antall ticks for hver periode som vil vise omtrent den samme bevegelsen, men det er dog ikke noen eksakt vitenskap. Derfor kan det ikke anvendes til å avgjøre tidspunktet for din investering.

Konklusjonen må bli at tick charts er et godt redskab til å analysere markedet. De kan hjelpe deg med å bestemme den overordnede retning, og hva som skjer i større målestokk. For å treffe investeringsbeslutninger, særlig når du skal bestemme det rette tidspunkt å gå inn i markedet på, bør du dog anvende tidsbaserte oversikter.

 

Tick chart
5 (100%) 1 vote