Tidsrammer

Teknisk analyse er et effektivt redskap for å forutsi fremtidige prisbevegelser. Det er derfor noe som anvendes både av kortsiktige og langsiktige tradere. Dette forvirrer mange nye tradere: Hvordan kan et redskap generere gyldige forutsigelser både for tradere som vil holde på et verdipapir i flere måneder, og for tradere som ikke holder på verdipapiret i mer enn noen få timer?

Det som gjør teknisk analyse til et så fleksibelt redskap, er bruken av forskjellige tidsrammer. Tekniske analytikere anvender candlesticks til å vise prisbevegelser på deres prisdiagrammer. Hver candlestick oppsummerer markedets bevegelser innenfor en gitt tidsperiode, og viser dem i en enkelt candlestick. Tidsrammen definerer lengden på tidsperioden som hver candlestick oppsummerer.

Hvis du f.eks. trader på et diagram med en 5-minutters tidsramme, vil hver candlestick representere 5 minutters markedsbevegelse. Et diagram med 60 5-minutters candlesticks viser dermed markedsbevegelsene i løpet av de siste 300 minuttene, eller altså de siste 5 timer.

Hvis du beholder nøyaktig det samme diagrammet, men endrer tidsrammen til 4 timer, vil hver candlestick representere markedets bevegelser i 4 timer.  60 candlesticks vil følgelig vise markedsbevegelsene i løpet av de siste 240 timer, eller de siste 10 dagene.

Selv om disse to diagrammene ser nesten identiske ut, er de svært forskjellige. Derfor skal du også bruke dem på forskjellige måter i din trading.

Tidsrammens betydning

Som binær trader er det viktig å forstå forbindelsen mellom et diagrams tidsramme og løpetiden du bør anvende for din binære opsjon. Hvis du f.eks. trader på nøyaktig den samme begivenheten på et diagram med en tidsramme på 5 minutter, og et diagram med en tidsramme på en time, bør du anvende svært så forskjellige løpetider for din binære opsjon.

Så lenge du investerer i en touch opsjon eller en boundary opsjon, bør du generelt sett velge den lengst mulige løpetiden som er tilgjengelig med en rimelig målpris. Du vinner jo tross alt opsjonen hvis markedet når målprisen bare en enkelt gang før opsjonen utgår. Jo lengre løpetiden er, dess større er sannsynligheten for at det skal skje.

Med high/low opsjoner forholder det seg noe mer komplisert. Hvis du trader på en lengre tidsramme som f.eks. en en-times ramme med en binær opsjon med kort løpetid, risikerer du at mer kortvarige markedsbevegelser ødelegger din handel før markedet har hatt tid til å utvikle bevegelsen du investerte i.

Hvis du trader på en kort tidsramme med en binær opsjon med lang løpetid, vil bevegelsen du investerte i, i motsetning, være over for lenge siden, når din opsjon utløper.

Dessverre finnes ingen definitiv regel for hvordan man skal kunne vite hvilken løpetid som passer best til din tidsramme, ettersom dette forholdet i det store og hele avhenger av strategien du anvender. Innenfor den samme tidsrammen forlanger en strategi som trader på breakouts en kortere løpetid enn en strategi som trader på svingninger, som behøver en kortere løpetid enn en strategi som følger trends.

Sånn bruker du tidsrammer i din trading

For å kunne bedømme hvilken løpetid du bør bruke til din handel, bør du vurdere antallet av perioder du tror det vil ta for bevegelsen du investere i å utvikle seg. Når du har gjort det, ganger du bare antallet perioder med tidsrammen du bruker.

La oss anta at du trader på et breakout innen en 15-minutters ramme, og at du forutser at verdipapiret vil bryte ut innenfor den neste candlestick. I så fall ville du anvende en 15-minutters løpetid for den binære opsjonen du ønsker at investere i.

Hvis du trader på svingning og ønsker å trade på en korreksjon innenfor en 5-minutters tidsramme, så sjekk de foregående korreksjonene i trenden. Hvor lang tid tok det før de utviklet seg?

Hvis hver korreksjon tok et sted mellom 15 og 20 candlesticks for å utvikle seg, er det rimelig å anta at den pågående korreksjonen vil ligne de foregående (enkelte tradere bruker en indikator som f.eks. båndbredden til å dobbeltsjekke denne forutsigelsen, andre bruker den som den er).

Hvis den pågående korreksjonen allerede har beveget seg 3 candlesticks, vet du at du sannsynligvis har et sted mellom 12 og 17 perioder igjen. Når du ganger det med 5 minutter per periode, får du et sted mellom 60 og 85 minutter. Du bør derfor prøve å finne en opsjon med en løpetid på en time eller 75 minutter.

 

Tidsrammer
Rate this post