Trend følger

En trend-følgende tilnærming til trading kan hjelpe binære tradere med å gjøre relativt treffsikre forutsigelser, som de kan trade på med høy avkastning eller høy gevinstfrekvens. Uansett om du velger det ene eller det andre, vil en trend-følgende tilnærming gjøre deg i stand til å tjene massevis av penger på binære opsjoner.

Hva er en trend-følgende tilnærming?

Som enhver annen trader, må også en binær trader velge hvorvidt han vil være en swing trader eller en trend-følger. Begge disse trader-typene har trenden som utgangspunkt for deres investeringsbeslutninger, men en trend-følger forsøker å trade på den i dens helhet. Swing tradere, derimot, forsøker å dra nytte av hver eneste svingning i en trend, fra høydepunkt til lavpunkt og omvendt.

En trend-følger bør forsøke å finne troverdige trender så tidlig som mulig, og så investere i en binær opsjon som forutsier at den gitte trenden vil fortsette. Ettersom tekniske analytikere blir meget flinke til å gjenkjenne trender efter en stund, vil denne tilnærmingen, når du blir vant til den, muliggjøre mer sikre forutsigelser enn en swing trading-tilnærming.

Fordeler med en trend-følgende tilnærming

Hver trend byr en trend-følger på kun en trading-mulighet, mens en swing trader enkelt kan finne ti ganger så mange trading-muligheter i en enkelt trend. Det virker kanskje som en åpenbar grunn til å trade på svingninger med binære opsjoner, men trender byr på noen særfordeler som gjør at en trend-følgende tilvenning passer godt for mange binære tradere:

1) Trender er mer forutsigbare

Når du trader på trender, kan du gjøre mer treffsikre forutsigelser om hvor langt markedet vil bevege seg, enn tilfellet er hvis du trader på svingninger. Det gjør deg i stand til å trade touch opsjoner som byr på høyere avkastning enn en high/low option.

Indikatorer som f.eks. Bollinger bånd og motstands- og støttenivåer muliggjør rimelig presise forutsigelser om hvor langt en trend vil bevege seg. Hvis man anvender de samme indikatorene med en swing trading-tilnærming, blir det vanskelig å forutsi om trenden vil nå disse grensene innenfor den pågående svingningen eller den neste.

Den høyere avkastningen som en trend-følgende tilnærming kan generere, kan glatt kompensere for det lavere antallet handler som du vil kunne gjennomføre med denne tilpasningen.

2) Trender er mindre volatile

Prisbevegelser over korte tidsrammer er uberegnelige og vanskelige å forutse. Når du til gjengjeld har funnet en troverdig trend, vil denne sannsynligvis fortsette i det pågående mønsteret inntil den når neste motstand/støtte, eller inntil en begivenhet får den til å opphøre. Du kan derfor anvende en trend-følgende tilnærming til å gjøre mer pålitelige forutsigelser og trade binære opsjoner med en høyere gevinstfrekvens.

Slik følger du trender med binære opsjoner

Som trend-følger kan du anvende binære opsjoner til å dra nytte av trender på en rekke måter:

1) Trade på trenden med high/low optioner

Hvis du med sikkerhet kan forutsi hvor lenge en trend vil vare, kan du bruke high/low opsjoner til å dra nytte av denne forutsigelsen. Du kan enten bruke historiske trender for det samme verdipapir eller anvende en kombinasjon av mostands-/støttenivåer og momentum-indikatorer til å gjøre denne forutsigelsen. Du kunne f.eks. bruke Bollinger bånd til å forutsi hvor langt trenden kan bevege seg og så anvende en volatilitetsindikator som f.eks. average true range til å forutsi, hvor lang tid det vil ta for markedet å nå det.

Selv om presisjon er viktig for å vinne denne type handel, behøver du ikke bekymre deg så alt for mye om å treffe helt nøyaktig. Du vil vinne din opsjon, så lenge markedet lukker i den retningen du hadde spådd når opsjonen utløper. Det betyr at selv om du ikke nøyaktig fikk forutsagt lengden av trenden, kan du fortsatt vinne din binære opsjon, så lenge din forutsigelse går i den riktige retningen. Du bør derfor kunne trade på denne trend-følgende tilnærmingen med en relativt høy gevinstfrekvens.

2) Trade på trenden med touch opsjoner

En mulighet til å trade på trends med høyere avkastning er å anvende touch opsjoner. Med touch opsjoner skal du forutsi hvor langt trenden vil bevege seg. En rekke indikatorer som f.eks. Bollinger bånd og mostands- og støttenivåer kan hjelpe deg med denne forutsigelsen.

Mens denne trend-følgende tilvenningen vil gjøre det mulig for deg å oppnå høy avkastning, vil du sannsynligvis vinne færre handler enn tilfellet vil være hvis du trader på trender med high/low opsjoner. Ettersom markedsbevegelser over korte tidsrammer et uberegnelige, og din forutsigelse skal være mer nøyaktig enn for en high/low opsjon, er der mer rom for at noe kan gå galt for din forutsigelse.

Så når det kommer til stykket, bør du derfor velge den tilnærming til trading som du føler deg mest komfortabel med, ettersom det sannsynligvis er tilnærmingen du vil kunne tjene mest penger med.

 

Trend følger
Rate this post