Trend retning og tekniske indikatorer

Det er avgjørende for mange trading strategiers suksess å kunne fastslå hovedtrendretningen. Et solid system som kan hjelpe deg å fastslå hovedtrendretningen hurtig, er et uvurderlig redskap. Her er et system der kan gjøre nettopp det for deg.

Derfor skal du bruke tekniske indikatorer til å evaluere en trend

Når tradere begynner å handle med binære opsjoner, evaluerer mange av dem den pågående markedstrenden visuelt. Selv om det er en fornuftig tilgang til å begynne med, har den to betydelige ulemper:

  1. Din trading blir subjektiv

For å oppnå suksess som trader må du hele tiden evaluere din trading. Du skal eliminere de deler av den som koster deg penger, og fokusere på de delene du tjener penger på. Så lenge du evaluerer en trend visuelt, kan du neppe objektivt avgjøre hva du gjør riktig, og hva du gjør feil. Du bør anvende et bestemt sett av indikatorer for å evaluere trenden. På den måten kan du beholde de indikatorene som hjelper deg med å gjøre gode investeringer, og erstatte eller eliminere de indikatorene som får deg til at gjøre dårlige investeringer.

  1. Det tar for lang tid

Som mer avansert trader vil du trade flere og flere verdipapirer. Ofte overvåker tradere helt opp til tjue aktiva eller mer på samme tid. I den situasjonen blir evaluering av hvert eneste verdipapirs trend en tidkrevende og meget kjedelig oppgave. Som trader er du nødt til å kunne avgjøre øyeblikkelig om et verdipapir er inne i en trend, og i hvilken retning trenden går.

Sånn fastslår du hovedtrendretningen ved hjelp av tekniske indikatorer

For å finne ut om et verdipapir er inne i en trend eller ikke, og i hvilken retning trenden beveger seg, behøver du en totrinnsprosess:

1) Evaluer den overordnede markedsretning

For det første må du vite om markedet beveger seg opp eller ned. Det er den enkleste delen av oppgaven. For å finne ut i hvilken retning markedet beveger seg trenger du bare å anvende et glidende gjennomsnitt basert på et stort antall perioder. Et slikt glidende gjennomsnitt tilsvarer som regel markedets retning.

Jo flere perioder du anvender til å beregne ditt glidende gjennomsnitt, jo høyere vil sjansen være for at ditt glidende gjennomsnitt vil bevege seg i samme retning som markedet under en langvarig bevegelse. Det høye antallet perioder gjør det glidende gjennomsnittet immunt overfor mindre svingninger, og medvirker til å holde det glidende gjennomsnittet på rett kurs under en korreksjon.

På den negative siden, vil det høye antallet perioder også få det glidende gjennomsnittet til å reagere langsomt når trenden er forbi, og markedet begynner å bevege seg i motsatt retning. En trader bør derfor tilpasse antallet perioder han anvender til å utregne det glidende gjennomsnittet til markedssituasjonen. I en uberegnelig, dynamisk markedssituasjon bør du anvende færre perioder, ellers vil ditt glidende gjennomsnitt reagere for sent til å oppfange den pågående trenden.

I et markedsmiljø med langsommere bevegelser bør du imidlertid anvende flere perioder for at sikre deg at små svingninger mot hovedtrendretningen ikke distraherer ditt glidende gjennomsnitt bort fra hovedtrenden. En av de viktigste faktorene som bestemmer hvor mange perioder du bør anvende, er tidsrammen for ditt diagram. Over korte tidsrammer er markedsbevegelsene mer uberegnelige. Du bør derfor anvende færre perioder til ditt glidende gjennomsnitt enn ved lengre tidsrammer.

2) Avgjør om markedet er inne i en trend

Glidende gjennomsnitt er et fantastisk redskap for at avgjøre hovedmarkedsretningen når markedet er inne i en trend. Ofte er markedet imidlertid ikke inne i en trend. I slike tilfeller vil et glidende gjennomsnitt være nesten ubrukelig for å avgjøre markedsretningen. Det vil begynne å bevege seg tilfeldig opp og ned, og generere en masse falske signaler.

Du er derfor nødt til å kunne avgjøre om markedet for øyeblikket er inne i en trend eller ikke. Den simpleste måten å gjøre det på, er å anvende mer enn ett glidende gjennomsnitt. Jo færre perioder du anvender til et glidende gjennomsnitt, jo tettere vil det glidende gjennomsnittet være markedsprisen på et gitt tidspunkt. I en oppadgående trend beveger markedet seg hele tiden oppover. Jo færre perioder du anvender til et glidende gjennomsnitt, jo høyere vil det være.

Du kan anvende dette enkle forholdet til din fordel for at fastslå om markedet er inne i en trend. Hvis du f.eks. anvender et 50-perioders glidende gjennomsnitt som ditt glidende gjennomsnitt basert på et stort antall perioder, kan du f.eks. anvende glidende gjennomsnitt basert på 10 og 20 perioder for å bestemme hovedtrendretningen.

I en oppadgående trend bør de to glidende gjennomsnittene basert på et mindre antall perioder være nærmere markedsprisen. Derfor vil de begge ligge over det glidende gjennomsnittet basert på mange perioder. Hvis de kortere glidende gjennomsnittene begge ligger under det glidende gjennomsnittet basert på mange perioder, er markedet i øyeblikket i en nedadgående trend. Hvis de korte glidende gjennomsnittene ligger på begge sider av det lange glidende gjennomsnittet, vil du derimot vite at markedet ikke kan være inne i en trend akkurat nå.

Du kan selvfølgelig anvende mer enn tre glidende gjennomsnitt til denne teknikken. Du må bare sørge for at de kortere glidende gjennomsnittene bruker betydelig færre perioder enn de lange glidende gjennomsnittene. Ellers vil fordelen ved å anvende mere enn ett glidende gjennomsnitt være minimal.

 

 

Trend retning og tekniske indikatorer
Rate this post