60 sekunder binære opsjoner

60-sekunder binære opsjoner60-sekunders trading er en av de raskeste måtene du kan trade binære opsjoner på. At du oppnår øyeblikkelige resultater har gjort 60-sekunder binære opsjoner svært populære.

I 60-sekunders trading skal du forutse hvorvidt et verdipapirs prisnivå vil være høyere eller lavere om nøyaktig ett minutt.

Hvis du har erfaring med binære opsjoner, vil du vite at den gjennomsnittlige avkastningen for 60-sekunders trading er rundt 75 %, noe som betyr at du behøver å vinne om lag 57 % av dine handler for å gå i null.

Slike resultater oppnår du ikke ved å handle på måfå, og det finnes faktisk mange tradere som taper penger fordi de investerer i 60-sekunder binære opsjoner uten noen form for strategi. Som for all annen binær opsjons-handel må du også ha en solid strategi for å tjene penger med 60-sekunders opsjoner.

Når du handler med 60-sekunders opsjoner kan du ikke basere strategien din på binære signaler fra en signal tilbyder. Det finnes nemlig ingen signal tilbydere som byr på signaler som gjelder for denne formen for trading. Det skyldes at det rett og slett at det går for fort.

Det vil si at hva slags 60-sekunders opsjon – High eller Low – du vil investere i, er helt opp til deg.

Strategier for 60-sekunder binære opsjoner

En utbredt strategi for 60-sekunders opsjoner er å følge markedsnyhetene nøye. Når du finner en bestemt oppdatering som vil måtte påvirke et verdipapirs pris i positiv eller negativ retning, trader du i det verdipapiret. Denne strategien er langt fra ufeilbarlig, og du vil ikke vinne tilnærmelsesvis alle handlene du gjennomfører med den som basis. Av den årsak er god pengeforvaltning essensiell for å lykkes med en slik strategi. Vær påpasselig, og invester aldri mer enn 5 % av din saldo i hver enkelt trade. På den måten går det ikke galt selv om du skulle gå på en tapsrekke.

Ettersom etthvert verdipapir over tid vil ha en tendens til å bevege seg i en bestemt retning, vil du kunne vinne en rekke handler – flere enn de du taper – ved å gjennomføre mange 60-sekunders trades på en markedsbevegelse. Dette gir deg en god sjanse til å oppnå en solid avkastning.

En annen populær strategi for 60-sekunders opsjoner er den såkalte dobbelt-opp strategien. Den kan du bruke uansett hva slags verdipapir du handler i, men kun opsjoner med høy avkastning, helst 85 % eller mer. Start med å investere et mindre beløp – det går for det samme hvorvidt du forutser en prisstigning eller en prisnedgang. Hvis du vinner din 60-sekunds opsjon, investerer du det samme beløpet i neste handel. Skulle du derimot gå på et tap, dobler du investeringsbeløpet neste gang. Takket være dette større investeringsbeløpet vil du vinne tilbake pengene som gikk tapt i forrige handel, pluss en profitt, hvis du denne gang treffer blink. Skulle du tape igjen, dobler du nok engang mengden penger du investerer.

Du fortsetter å doble investeringsbeløpet helt til du vinner en handel. Så snart du sikrer deg en gevinst, går du tilbake til det opprinnelige beløpet og begynner om igjen. Fortsett med å gjenta denne prosessen gjennom hele din tradingssesjon. Hvis du holder fokus og er disiplinert, bør denne strategien by på stort utbytte på kort tid.

Ved å bruke denne strategien for 60-sekunder binære opsjoner vil du som regel vinne. Ulempen med strategien er at hvis du skulle lide en lengre tapsrekke, risikerer du å tape stort. Av den årsak er dette en fremgangsmåte som kun er å anbefale hvis du har en betydelig mengde penger på kontoen, og din megleren godtar små handler, nede i $10.

Hvis du har en pengebeholdning på $1500, og du starter med $10 per handel, er sjansene for at du vinner til slutt på hele 99 %.

 

60 sekunder binære opsjoner
Rate this post