Slik velger du en opsjonstype

Valg av opsjonstype er en av de vittigste beslutningene en ny trader er nødt å gjøre. For å kunne ta et godt valg, er der en del ting du bør være klar over.

Regler for valg av opsjonstype

Ved første øyekast kan det kanskje virke som om det må være lett at velge en opsjonstype. Det er allikevel en del skjulte implikasjoner og konsekvenser som gjør at en dårlig beslutning potensielt sett kan ruinere deg. I vår analyse vil vi sammenligne high/low opsjoner, boundary opsjoner og one touch opsjoner. Enkelte meglere tilbyr også mer eksotiske binære opsjonstyper, men disse opsjonstypene er for lite utbredte til at de fortjener en grundig analyse.

Her er hovedpunktene du bør vurderer når du skal velge en opsjonstype:

Grad av risiko

Hva angår graden av risiko for en opsjon, varierer den i stor grad mellom forskjellige opsjonstyper.

High/low opsjoner medfører lavest risiko. Denne opsjonstypen går ut på at du bare skal forutse om markedet vil stige eller falle i løpet av et gitt tidsrom. Selv om du ikke vet noe som helst om finansmarkedet, vil du ved tilfeldige valg være garantert å vinne 50 % av dine handler.

Med en smule kunnskap om finansmarkedene og teknisk analyse – ekspertise, du kan få fra denne nettsiden – bør det ikke være alt for vanskelig å forbedre den gevinstfrekvensen. Avhengig av hva slags avkastning din broker byr på, vil du behøve en gevinstfrekvens på mellom 60% og 65%. Det er ikke stort. Hvis du virkelig setter deg fore å lære, kan du enkelt oppnå det. Med andre ord: Trading med high/low opsjoner medfører den laveste risikoen av alle opsjonstyper. For enkelte tradergemytt er det perfekt, mens for andre tradere kan det være farlig.

Trading med et sikkert verdipapir avspeiler seg i mulighetene dette godet kan generere. Selv om det ikke er vanskelig å tjene et utbytte med high/low opsjoner, vil profitten alltid være mindre enn det du potentielt kan tjene på andre opsjonstyper, særlig boundary opsjoner og one touch opsjoner. Disse opsjonstypene involverer til gjengjeld en langt høyere risiko.

Med one touch opsjoner eller boundary opsjoner vil du vinne færre handler enn med high/low opsjoner, men du vil også få høyere avkastning. For tradere med en bestemt personlighetstype er dette å foretrekke. For dem vil trading med high/low opsjoner virke som en utrolig langsom prosess med alt for lav avkastning. De trenger noe som byr på mer spenning.

Hvis du har det slik, er det viktig å ikke undertrykke disse følelsene. Hvis du undertrykker dem og går i gang med å trade med high/low opsjoner, vil de før eller siden få deg til at begå feil som potensielt sett kan ruinere deg. Velg den opsjonstypen som passer best for din personlighet, så vil det gå fint.

Psykologisk stress

Tradere som handler med high/low opsjoner, vil få rett det meste av tiden. Tradere som handler med one touch opsjoner, vil ta feil det meste av tiden. Tradere som handler med boundary opsjoner, vil ligge et sted imellom de to. Disse forskjellene medfører fundamentalt forskjellige nivåer av psykologisk stress.

Som trader av one touch opsjoner må du være forberedt på å gå på en del tap før du omsider får en stor gevinst. Positiv feedback er sjelden, og din strategi vil minne om en guldgravers: Du leter hele tiden etter den neste gullklumpen som vil gjøre deg rik, men du må grave deg gjennom en masse gråstein før du når så langt.

Mens noen tradere synes denne fremgangsmåten virker spennende eller t.o.m. eventyrlig, passer den ikke for alle. Før du velger en opsjonstype, må du spørre deg selv om du kan takle stresset ved å skulle overleve tapte handler og være avhengig en stor gevinst, uten at du kaster strategien din på dynga. Hvis ikke, er det bedre å holde seg til high/low opsjoner du vil kunne vinne med større regelmessighet.

Din strategi

Avhengig av hvilken strategi du opererer utfra, vil den muligens avgjøre hva slags opsjonstype du bør anvende. Selv om de fleste strategier gir deg mulighet til å anvende forskjellige opsjonstyper, finnes det strategier som f.eks. straddle-strategien, som skal trades med en bestemt opsjonstype. I tilfellet med straddle-strategien vil det være boundary opsjoner.

Hvis du er fast bestemt på å trade i henhold til en bestemt strategi, bør du bruke den opsjonstypen strategien tilsier. Hvis denne opsjonstypen ikke stemmer godt overens med din risikovillighet, bør du velge en annen strategi.

 

Slik velger du en opsjonstype
Rate this post