Slik velger du en strategi

Der finnes et stort antall trading strategier. Med så stort utvalg er det fort gjort å glemme hva valg av en strategi egentlig dreier sig om. Her er fire fundamentale elementer som gjør det enkelt å sammenligne strategier. De vil gjøre det lett for deg å treffe en klok beslutning angjeldende hvilken strategi du bør bruke for din trading.

Det som virkelig er viktig når du skal velge din strategi

Ofte utgjør forskjellige trading-strategier kompliserte måter å si det samme på. Her er fire elementer du bør anvende for å bedømme hver eneste trading strategi, og avgjøre hvilken som passer best for deg.

Gevinstfrekvens

Det første hensynet du bør ta når du skal velge strategi er gevinstfrekvensen. Gevinstfrekvensen indikerer hvor stor andel av dine handler du kan forvente å vinne.

Avhengig av din strategi, og enda viktigere, ditt valg av binære opsjonstype, kan gevinstfrekvensen variere stort. Når du trader på en strategi med high/low opsjoner, bør din gevinstfrekvens være på mellom 60 % og 70 %. Med touch opsjoner kan din gevinstfrekvens derimot være langt lavere, ofte helt nede i 30 % til 40 %.

Du kan tjene penger ved å bruke begge disse strategiene. Som trader bør du velge den typen strategi som passer best med din personlighet. Behøver du å vinne handler jevnt og trutt ? Da vil en strategi med en høyere gevinstfrekvens kanskje være lurest for deg. Tåler du å gjennomgå en lengre tapsrekke? I så tilfelle vil en strategi med lavere gevinstfrekvens kanskje egne seg bedre, ettersom en slik strategi vil by på andre fordeler.

Avkastning

Generelt sett vil en strategi med høyere gevinstfrekvens gi en lavere avkastning per handel, og en strategi med en lavere gevinstfrekvens vil by på en høyere avkastning per handel.

Det har også psykologiske konsekvenser. Når du trader med en strategi som gir høy avkastning, vil belønningene komme sjeldent, men være store. Ved strategier med lavere avkastning vil belønningene komme hyppig, men være små. enkelte tradere tåler ikke tanken på å bare vinne en sjelden gang, andre kan ikke utstå tanken om små belønninger. Avhengig av hvordan du forholder deg til denne spørsmålsstillingen, bør du velge en strategi deretter.

Du kan evaluere en strategis forventede utbytte ved å gange strategiens gevinstfrekvens med dens avkastning. For en strategi med en gevinstfrekvens på 65 % (=0,65) og en gjennomsnittlig avkastning på 75 % (samlet utbetaling = innledende investering på 100% + avkastning på 75% = 175% = 1,75), har du et samlet forventet utbytte på 0,65 x 1,75 = 1,1375. Så lenge en strategis forventede utbytte er større enn 1, kan du regne med å tjene penger på den. Begå ikke den feil at du bare velger strategien som byr på høyest forventet utbytte. Hvis denne strategien passer dårlig med din personlighet, vil du ikke være i stand til at implementere den ordentlig. Det betyr at du risikerer å tape penger på en slik strategi.

Velg en strategi med et positivt forventet utbytte, som passer godt med din personlighet. Da burde du være i stand til å tjene penger ved å trade med binære opsjoner.

Trading frekvens

Foruten forventet utbytte vil også strategiens trading frekvens avgjøre, hvor lønnsom en strategi vil være. Det forventede utbytte er en indikasjon på hvor mye penger en strategi kan tjene deg i løpet av et bestemt antall handler. Med forskjellige typer strategier vil dette antallet handler imidlertid være spredt ut over forskjellige tidsrammer.

I løpet av en måned kan strategier med det samme forventede utbyttet derfor generere meget forskjellige resultater. En strategi som produserer en trading-mulighet om dagen vil tjene færre penger for deg enn en strategi som byr på fem trading-muligheter, selv om de lover det samme forventede utbytte.

Der finnes flere indikatorer som du kan benytte deg av til å evaluere en strategis trading frekvens. Viktigst er å se på tidsrammen og løpetiden som en strategi du anvender har. Jo kortere de er, jo flere handler vil du finne i løpet av en dag. Jo lengere de er, jo færre handler vil du finne.

Hvor enkelt signaler genereres

Når du har funnet en strategi som passer for dine krav hva gjelder personlighet og mulig utbytte, bør du vurder om du føler deg trygg på måten strategien danner signaler på. Noen strategier danner signaler ved hjelp av tekniske indikatorer, andre ved hjelp av candlesticks og atter andre ved bruk av trend analyse. Avhengig av hvilken av disse metodene du føler deg tryggest på, bør du velge strategien som passer best.

Slik velger du en strategi
Rate this post