Slik velger du et verdipapir

Å velge riktig verdipapir å investere i utgjør et viktig steg på veien mot suksess som trader. Der er en del ting du bør være klar over før du kaster deg i det.

Slik velger du et verdipapir: Ting du bør vurdere

Tidssonekonsekvenser

Det første og viktigste aspektet du bør overveie når du velger et verdipapir er hvilken tidssone det handles i. Trading-tider varierer stort for hver type verdipapir. Aksjer handles på de markedene hvor de hører hjemme. Det betyr at du kun kan investere i binære opsjoner basert på en aksje når denne aksjens hjemmemarked er åpent for trading. Når aksjens hjemmemarked er stengt, vil der ikke foreligge noen prisbevegelser for aksjen. Derfor kan ikke du investere i en binær opsjon basert på denne aksjen i vårt eksempel.

Avhengig av hvor du bor kan tidssonekonsekvensene gjøre enkelte aksjer nesten umulige å handle med for deg. For å trade amerikanske aksjer vil asiatiske tradere måtte stå opp midt om natta. Det samme gjelder amerikanske tradere som ønsker å handle med asiatiske aksjer. De færreste tradere har lyst til å vie alle sine netter til å trade binære opsjoner. Derfor bør de forsikre seg om at verdipapiret de velger å trade er tilgengelig på høvelige tidspunkt. For aksjer betyr det som regel, at du bør velge aksjer fra ditt eget hjemmemarked.

Valutaer handles det derimot med på hver eneste større børs i hele verden. Det gjør at det alltid vil være et marked som er åpent. Derfor kan du trade valutaer fortløpende fra mandag til fredag. Det samme gjelder for råvarer. Råvarer trades også på alle de største markedene og er derfor tilgengelige fra mandag til fredag.

Valg av en trading-periode med stor eller liten omsetning

Noen meglere begrenser trading-tidene for råvarer og i mindre omfang også for valutaer til et sted mellom 16 og 20 timer om dagen. Det avhenger av antall tradere som til enhver tid er aktive i markedet. Selv om det alltid er et åpent marked for handel med valutaer og råvarer i løpet av uka, vil antallet aktive tradere variere stort avhengig av hvor mange av de største markedene som er åpne for trading.

Når de europeiske og amerikanske markedene er åpne, er omsetningen stor. Når alle de største markedene derimot er stengt, er omsetningen vesentlig lavere. De to markedsforholdene gir forskjellige trading-egenskaper, og man bør ideelt sett trade på dem med forskjellige trading-strategier.

Aksjer trades derimot kun på sine respektive hjemmemarkeder. De har derfor ikke de samme egenskaper som valutaer eller råvarer. Deres markedsforhold påvirkes i stedet av at det finnes en åpningstid og en stengetid. Rundt disse tidspunktene vil tradere, spesielt dagtradere (tradere som ikke beholder deres poster natten over), oppføre seg på særskilte måter som påvirker markedet.

Avhengig av din trading-strategi bør du velge et markedsforhold som enten har aksjeegenskaper eller valuta-/råvareegenskaper. Tradere med en gap-strategi bør f.eks. investere i aksjer, mens tradere med en langsiktig trend-strategi bør vurdere valutaer.

Kunnskap

Kunnskap er et tveegget sverd. Avhengig a hvor du kommer fra og hvilket verdipapir du trader med, vet du enten massevis om verdipapiret du forholder deg til, eller bortimot ingenting. Noen tradere prøver å anvende sin kunnskap til egen fordel, og noen tradere handler kun med aktiva de ikke vet noen ting om.

Hvis du er født i Amerika, vil du f.eks. kjenne til de fleste amerikanske verdipapirene du kan investere i med en binær opsjon. Noen tradere argumenterer for at denne kunnskapen gir deg en iboende fordel. Du vet hvordan virksomheten gjør det, så du har allerede en idé om hvor prisen vil bevege seg.

Der er imidlertid også noen tradere som argumenterer for det stikk motsatte. De sier at teknisk analyse er basert på kaldblodig analyse av diagrammer, ikke på pre-eksisterende forestillinger om en virksomhet. De mener derfor at jo mindre du ved om et verdipapir, jo bedre er det. Din kunnskap vil i så fall ikke kunne forstyrre din tekniske analyse.

En trader som anser kunnskap som fordelaktig vil investere i verdipapir fra sitt eget hjemmemarked, og trade på sin egen valuta eller råvarer han er fortrolig med. En amerikansk trader vil kanskje investere i Bank of America, US-dollar og olje. En trader som mener kunnskap utgjør en ulempe, vil i stedet trade aktiva fra et marked han ikke kjenner. En slik amerikansk trader vil f.eks. investere i kinesiske banker, australsk dollar mot new-zealandsk dollar eller kobber.

Dessverre foreligger ingen fasit. Som trader må du selv avgjøre hvilken tilpasning du foretrekker. Vi anbefaler at du prøver begge versjoner, og holder deg til den som fungerer best for deg. Sørg for å føre en detaljert loggbok for dine trading-resultater. Det vil hjelpe deg å gjøre et klokt valg.

 

Slik velger du et verdipapir
Rate this post