Teknisk vs. fundamental analyse

fundamental analyseSom ny binær trader står du overfor et tilsynelatende vanskelig valg: Du kan enten basere din trading på fundamental analyse eller teknisk analyse.

For en nybegynner kan det kanskje virke mer naturlig å foretrekke fundamental analyse, men du vil aldri kunne oppnå suksess innenfor binære opsjoner på det viset. I denne artikkelen forklarer vi forskjellene mellom teknisk og fundamental analyse, og redegjør for hvorfor du bør velge teknisk analyse hvis du har et ønske om å bli en suksessrik binær trader.

 

Forskjellen mellom teknisk og fundamental analyse

Den definerende forskjellen mellom disse to formene or analyse kan best oppsummeres på følgende vis: Mens teknisk analyse studerer markedsbevegelser med det formål å forutse fremtidige prisbevegelser, holder fundamental analyse fokus på hvordan de økonomiske kreftene som driver tilbud og etterspørsel påvirker prisen.

Fundamental analyse forsøker å etterforske alle faktorene som påvirker et verdipapirs kurs for å beregne dets indre verdi. Den indre verdien er verdipapirets sanne verdi. Ifølge fundamental teori er et aktiv overpriset hvis dets nåværende pris er høyere enn dets indre verdi. Hvis et verdipapirs nåværende pris er lavere enn den indre verdien, bør du investere i det.

Kort sagt studerer fundamentale analytikere årsaken til markedsbevegelser mens tekniske analytikere studerer deres effekt. Teknikere bryr seg ikke om hva som ligger bak, hva som forårsaker en bevegelse. Alt han trenger å fastslå er effekten. Årsak er uvesentlig.

De fleste tradere vil definere seg selv som enten tekniske eller fundamentale analytikere, men sannheten er at linjen mellom de to ikke er så aldeles skarp. Mange tradere behersker begge teknikker i noen grad. Når det er sagt, virker det ofte som om tekniske og fundamentale analyser motsier hverandre. Dette gjelder særlig når en trend endrer retning. Da kan fundamental analyse slite med å forklare markedets bevegelse. Mange bull- og bear-markeder har blitt igangsatt uten store endringer i fundamentale omstendigheter overhodet. Da de fundamentale omstendighetene begynte å endre seg var trenden som avspeilet disse endringene allerede fremtredende i markedet.

En mulig forklaring for forskjellene som opptrer mellom teknisk og fundamental analyse i et slikt eksempel ar at markedsprisene ligger i forkant av de fundamentale omstendigheter. Med andre ord har de fundamentale omstendighetene allerede påvirket prisen, og er nå inkludert i den. Derfor reagerer markedet på ukjente faktorer slik som forventninger, forutsigelser og føleøser om fremtiden. En forestående militær krise kan f.eks. skade fundamentet til et verdipapir etter en stund, men markedet vil sannsynligvis foregripe en slik effekt og reagere på krisen lenge før den faktisk påvirker fundamentet direkte.

Tradere som anvender teknisk analyse kan derfor investere på basis av markedsbevegelser som synes å motsi konvensjonell visdom uten bekymring. De stiller ikke spørsmål ved markedet i den overbevisning at markedet vet mer enn de fundamentale analytikerne gjør. Slik de ser det er alle fundamental fakta allerede representert i et verdipapirs pris, noe som gjør teknisk analyse overlegen.

Hvilken teknikk skal du bruke for binære opsjoner

Tradere flest vet ikke hva som er forskjellen mellom teknisk og fundamental analyse. Fordi de har lyttet til analytikere på TV som snakker om forholdet mellom fundamentale påvirkninger og et verdipapirs pris ender de opp med å investere i stigende priser for virksomheter som leverer store overskudd i sine årsrapporter. Som oftest vil ikke markedet avspeile en slik sammenheng, og tradere som følger denne oppskriften vil havne i alvorlige problemer. De taper penger og skjønner ikke hvorfor. For dem virker det som om det ikke finnes noen sammenheng mellom det de vet og hvordan markedet oppfører seg.

Som trader av binære opsjoner operer du i et marked preget av høyt tempo. Fundamental analyse er for langsom til å generere gyldige forutsigelser for bruk med binære opsjoner. Mens binære opsjoner gjerne operer med utløpstider på under en dag, og i tilfelle helt nede i 60 eller 30 sekunder, er forutsigelser som fundamentale analytikere leverer kun gyldige over flerfoldige år.

For å oppnå suksess som binær trader mår du mestre teknisk analyse. Fundamental analyse er derimot helt irrelevant for handel med binære opsjoner.

 

Teknisk vs. fundamental analyse
Rate this post