OptionFair
Harald Steen-Wilhelmsen
OptionFair er den første børsnoterte og offentlig regulerte binære megler i verden. For deg vil det si at du her kan føle deg trygger enn noe annet sted. OptionFair tilbud Børsnotert og offentlig regulert OptionFair er den første og eneste binære megler som er børsnotert. Som en del av TechFinancials Inc.-gruppen kan du kjøpe og selge...
OptionFair er den første børsnoterte og offentlig regulerte binære megler i verden. For deg vil det si at du her kan føle deg trygger enn noe annet sted. OptionFair tilbud Børsnotert og offentlig regulert OptionFair er den første og eneste binære megler som er børsnotert. Som en del av TechFinancials Inc.-gruppen kan du kjøpe og selge aksjer i OptionFair på London-børsen. For deg utgjør dette en fordel fordi et børsnotert selskap er pålagt å offentliggjøre sine regnskap og er underlagt myndighetsregulering og kontroll. Du kan være sikker på at det ikke forekommer uhederlig vandel, og at din megler er i god økonomisk stand - et stort pluss, når de gjelder sikkerheten. [table id=13 /] Aktiva fra hele verden og fra alle bransjer OptionFair byr på verdipapirer i fire kategorier: Aksjeindekser, råvarer, forex (valutaer) og aksjer. Sammenlignet med andre binære meglere byr OptionFair på et mellomstort antall investeringsobjekter. OptionFair byr på alle de mest relevante formene for aktiva, mens enkelte andre meglere også varter opp med svært marginale aksjer og aksjeindekser. Slike marginale verdipapirer kan muligens være til nytte for enkelte tradere for å gjennomføre deres særskilte strategier, men de har liten eller ingen verdi for resten av oss. De vil kanskje kunne forvirre nye tradere eller gjøre søk efter verdipapiret du ønsker å trade med, unødvendig komplisert. Slik sett er det en fordel å utelukkende ha de verdipapirene du har bruk for tilgjengelig hos din megler. [table id=10 /] Konklusjonen blir at hvorvidt OptionFairs mellomstore utvalg av verdipapirer utgjør en fordel eller en ulempe avhenger av hva slags strategi du trader etter. Vi anbefaler at du sjekker listen over OptionFairs verdipapirer. Der vil du finne verdipapirene du behøver for å følge 99 % av samtlige tilgjengelige strategier. Opp til 100 % bonus Når du oppretter en ny konto hos OptionFair, får du en gratis gave: Avhengig av hvor mange penger du setter inn på din konto, vil du motta en bonus på mellom 20 % og 100 %. Det vil si at din kontosaldo vil være 20 % til 100 % større enn beløpet du satte inn – en gratis gave fra OptionFair. Størrelsen på bonusen din vil avhenge av hvor stort beløp du setter inn. Dess mer du overfører, dess høyere kontonivå vil du tilgodesees med. Hvor stor bonus du mottar avhenger av kontonivået du tilhører. For at få den største bonusen på 100 % må du sette inn minst $50 000, mens et innskudd på $2000 gir deg en bonus på 60 %, noe som også utgjør en betydelig pengesum. Hvis du setter $2000 inn på konto vil OptionFair øke innskuddet med 60 %, noe som gir deg en saldo på i alt $3200 ($2000 x 1,6 = $3200). Du plikter å investerer bonuspengene før du kan ta de ut. Like fullt er det snakk om en gratis gave på betydleig størrelse som helt sikkert kan gi din tradingkarriere med binære opsjoner en pangstart. De gratis pengene utgjør dessuten en buffer som kan beskytte deg fra uheldige nybegynnerfeil. Processen For å åpne konto hos denne broker trenger du bare å oppgi noen helt fundamentale opplysninger: Ditt for- og etternavn, Hvilket land du bor i, Ditt telefonnummer og Din e-mailadresse. Med disse opplysningene kan du opprette din konto. For å komme i gang med å trade trenger du kun å sette penger inn på kontoen din. Det gjør du ved bruk av en av de mange betalingsmetodene OptionFair godtar: kredittkort/debetkort, nettbaserte betalingsløsninger eller bankoverføring. Vi anbefaler kredittkortinnskudd all den tid det er gratis, og pengene vil overføres til kontoen øyeblikkelig. Dessuten kan du kun ta ut penger ved bruk av kredittkort, hvis gjorde innskudd med det samme kredittkortet. For å holde alle muligheter åpne oppfordrer vi deg til å sette inn penger med kredittkort helt fra begynnelsen. Binære opsjonstyper OptionFair byr på fire forskjellige former for binære opsjoner: High/low opsjoner High/low opsjoner er den klassiske binære opsjonstype, og den som flest tradere benytter seg av. De forutsetter at du forutsier hvorvidt et verdipapir vil stige eller falle i pris i løpet av et fastsatt tidsrom. Du vinner en avkastning på opptil 85 % hvis du får rett. Med sine forholdsvis sikre forutsigelser og mellomstore avkastning er high/low opsjoner den konservative, langsomme og stabile formen for trading med binære opsjoner. OptionFair byr på avkastning som er tilstrekkelig høy, og et stort nok antall aktiva fra hele verden og alle slags bransjer, til å gjøre dette til et interessant alternativ. Short Term opsjoner Short term opsjoner er high/low opsjoner som gjelder for korte tidsrammer. Det gjelder fortsatt å forutse om et verdipapirs pris vil stige eller falle, men kun i løpet av 30 eller 60 sekunder. OptionFair kombinerer denne hurtige tradingstilen med høy avkastning opptil 85 %, noe som gir short term opsjoner potensiale til å betale ut masse penger på kort tid. One touch opsjoner OptionFair byr på to typer one touch opsjoner: Touch/no touch opsjoner gir deg sjansen til å spå hvorvidt markedet vil nå et bestemt prisnivå eller ei før opsjonen utgår, mens high yield touch opsjoner anvender et fjerntliggende prisnivå som markedet skal nå før din opsjon utgår. De fleste binære brokere byr kun på den ene av disse to formene for one touch opsjoner. Når du har begge til rådighet, gir det deg en enda større grad av fleksibilitet. [table id=13 /] Boundary opsjoner Boundary opsjoner var en gang en av de mest populære formene for opsjoner innenfor binær trading. I det siste har imidlertid mange meglere etter hvert fjernet de fra sitt tilbud, fordi de bød på sjansen til å gjøre for enkle forutsigelser. Med boundary opsjoner trenger du kun å forutse om et verdipapirs pris vil bevege seg over eller under en priskorridor rundt om den aktuelle markedspris - det er den eneste opsjonstypen som ikke forlanger at du forutser retningen på markedet.
4

OptionFair

OptionFair - logoOptionFair er den første børsnoterte og offentlig regulerte binære megler i verden. For deg vil det si at du her kan føle deg trygger enn noe annet sted.

OptionFair tilbud

Børsnotert og offentlig regulert

OptionFair er den første og eneste binære megler som er børsnotert. Som en del av TechFinancials Inc.-gruppen kan du kjøpe og selge aksjer i OptionFair på London-børsen. For deg utgjør dette en fordel fordi et børsnotert selskap er pålagt å offentliggjøre sine regnskap og er underlagt myndighetsregulering og kontroll. Du kan være sikker på at det ikke forekommer uhederlig vandel, og at din megler er i god økonomisk stand – et stort pluss, når de gjelder sikkerheten.

optionfair-trade
avkastning på opptil 91 % hos OptionFair – begynn å trade i dag.

Aktiva fra hele verden og fra alle bransjer

OptionFair byr på verdipapirer i fire kategorier: Aksjeindekser, råvarer, forex (valutaer) og aksjer. Sammenlignet med andre binære meglere byr OptionFair på et mellomstort antall investeringsobjekter. OptionFair byr på alle de mest relevante formene for aktiva, mens enkelte andre meglere også varter opp med svært marginale aksjer og aksjeindekser.

Slike marginale verdipapirer kan muligens være til nytte for enkelte tradere for å gjennomføre deres særskilte strategier, men de har liten eller ingen verdi for resten av oss. De vil kanskje kunne forvirre nye tradere eller gjøre søk efter verdipapiret du ønsker å trade med, unødvendig komplisert. Slik sett er det en fordel å utelukkende ha de verdipapirene du har bruk for tilgjengelig hos din megler.

Stop signStopp en hal…
Visste du at det finnes mer enn 400 meglere som opererer i markedet for binære opsjoner?
Hvis du er usikker på hvilken du burde velge, råder vi deg til å sjekke vår oversikt over pålitelige binære meglere her !

Konklusjonen blir at hvorvidt OptionFairs mellomstore utvalg av verdipapirer utgjør en fordel eller en ulempe avhenger av hva slags strategi du trader etter. Vi anbefaler at du sjekker listen over OptionFairs verdipapirer. Der vil du finne verdipapirene du behøver for å følge 99 % av samtlige tilgjengelige strategier.

Opp til 100 % bonus

Når du oppretter en ny konto hos OptionFair, får du en gratis gave: Avhengig av hvor mange penger du setter inn på din konto, vil du motta en bonus på mellom 20 % og 100 %. Det vil si at din kontosaldo vil være 20 % til 100 % større enn beløpet du satte inn – en gratis gave fra OptionFair.

Størrelsen på bonusen din vil avhenge av hvor stort beløp du setter inn. Dess mer du overfører, dess høyere kontonivå vil du tilgodesees med. Hvor stor bonus du mottar avhenger av kontonivået du tilhører. For at få den største bonusen på 100 % må du sette inn minst $50 000, mens et innskudd på $2000 gir deg en bonus på 60 %, noe som også utgjør en betydelig pengesum.

Hvis du setter $2000 inn på konto vil OptionFair øke innskuddet med 60 %, noe som gir deg en saldo på i alt $3200 ($2000 x 1,6 = $3200). Du plikter å investerer bonuspengene før du kan ta de ut. Like fullt er det snakk om en gratis gave på betydleig størrelse som helt sikkert kan gi din tradingkarriere med binære opsjoner en pangstart. De gratis pengene utgjør dessuten en buffer som kan beskytte deg fra uheldige nybegynnerfeil.

Processen

For å åpne konto hos denne broker trenger du bare å oppgi noen helt fundamentale opplysninger:

  • Ditt for- og etternavn,
  • Hvilket land du bor i,
  • Ditt telefonnummer og
  • Din e-mailadresse.

Med disse opplysningene kan du opprette din konto. For å komme i gang med å trade trenger du kun å sette penger inn på kontoen din. Det gjør du ved bruk av en av de mange betalingsmetodene OptionFair godtar: kredittkort/debetkort, nettbaserte betalingsløsninger eller bankoverføring.

Vi anbefaler kredittkortinnskudd all den tid det er gratis, og pengene vil overføres til kontoen øyeblikkelig. Dessuten kan du kun ta ut penger ved bruk av kredittkort, hvis gjorde innskudd med det samme kredittkortet. For å holde alle muligheter åpne oppfordrer vi deg til å sette inn penger med kredittkort helt fra begynnelsen.

Binære opsjonstyper

OptionFair byr på fire forskjellige former for binære opsjoner:

High/low opsjoner

High/low opsjoner er den klassiske binære opsjonstype, og den som flest tradere benytter seg av. De forutsetter at du forutsier hvorvidt et verdipapir vil stige eller falle i pris i løpet av et fastsatt tidsrom. Du vinner en avkastning på opptil 85 % hvis du får rett.

Med sine forholdsvis sikre forutsigelser og mellomstore avkastning er high/low opsjoner den konservative, langsomme og stabile formen for trading med binære opsjoner. OptionFair byr på avkastning som er tilstrekkelig høy, og et stort nok antall aktiva fra hele verden og alle slags bransjer, til å gjøre dette til et interessant alternativ.

Short Term opsjoner

Short term opsjoner er high/low opsjoner som gjelder for korte tidsrammer. Det gjelder fortsatt å forutse om et verdipapirs pris vil stige eller falle, men kun i løpet av 30 eller 60 sekunder. OptionFair kombinerer denne hurtige tradingstilen med høy avkastning opptil 85 %, noe som gir short term opsjoner potensiale til å betale ut masse penger på kort tid.

One touch opsjoner

OptionFair byr på to typer one touch opsjoner: Touch/no touch opsjoner gir deg sjansen til å spå hvorvidt markedet vil nå et bestemt prisnivå eller ei før opsjonen utgår, mens high yield touch opsjoner anvender et fjerntliggende prisnivå som markedet skal nå før din opsjon utgår.

De fleste binære brokere byr kun på den ene av disse to formene for one touch opsjoner. Når du har begge til rådighet, gir det deg en enda større grad av fleksibilitet.

optionfair-trade
avkastning på opptil 91 % hos OptionFair – begynn å trade i dag.

Boundary opsjoner

Boundary opsjoner var en gang en av de mest populære formene for opsjoner innenfor binær trading. I det siste har imidlertid mange meglere etter hvert fjernet de fra sitt tilbud, fordi de bød på sjansen til å gjøre for enkle forutsigelser.

Med boundary opsjoner trenger du kun å forutse om et verdipapirs pris vil bevege seg over eller under en priskorridor rundt om den aktuelle markedspris – det er den eneste opsjonstypen som ikke forlanger at du forutser retningen på markedet.

Valutaer:
USD, EUR, GBP
Max. Investering:
$15000
Bonus betingelser:
40 x bonus
Software:
TechFinancials
Typer af optioner:
High / Low, One Touch, Boundary, Touch opsjoner
Udløbstider:
60 sek, 15 min, 30 min, 1 time, 24 timer+
Investér i:
Valutaer, Aksjer, Indekser, Råvarer
Sprog:
Engelsk, Spansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Dansk, Svensk, Japansk, Arabisk, Finsk, Portugisisk, Norsk
Email:
customercare@optionfair.com
Indsæt via:
Visa, Mastercard, Bank Wire, Skrill Moneybookers, Diners Club, JCB, Maestro, Cartebleue, Discover Card, Liberty Reserve, Dankort, Cartasi, Laser, Visa Electron
Udbetaling:
36 timer med Skrill
Hovedkontor:
Mika Holdings Inc. 325 Waterfront Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Nationaliteter:
Alle land unntatt USA, Japan & Israel
Online siden:
2010