Binære opsjonstyper

Binære opsjoner gir deg et stort utvalg av redskaper som gjør deg i stand til å tjene penger i en hvilken som helst markedssituasjon. Helt overordnet er det fire typer binære opsjoner som du kan investere i:

1) High/Low opsjoner

High/low opsjoner er basisutgaven av binære opsjoner. Det er den som de fleste tradere blir presentert for først når de begynner å trade med binære opsjoner.

Kort sagt spår high/low opsjoner hvorvidt markedet vil være høyere eller lavere etter en viss periode. Hva slags periode, avhenger av forfallstiden traderen har valgt. Forfallstiden vil vanligvis være minst et minutt, og kan vare opptil flere timer. Noen meglere byr også på utløpstid ved stengetid. Det vil si at du forutsir hvorvidt markedet vil ha steget eller falt ved trading-dagens avslutning.

Når du investerer i en high option, spår du at verdipapiret vil omsettes for en høyere pris når forfallstiden er oppe enn det gjorde på investeringstidspunktet. Du gjør motsatt spådom når du investerer i en low option, altså at verdipapiret omsettes til en lavere pris ved avslutningen av forfallstiden enn ved investeringstidspunktet.

Hvis din spådom er korrekt, vinner du normalt mellom 70 og 80 % av din investering, avhengig av hvilken megler du benytter og hvilken situasjon du investerer i. Hvis din tar feil, vil du imidlertid tape alle pengene du satset.

Kombinert med den riktige strategien, vil high/low opsjoner som regel by på mulighet til å vinne en stor prosentandel av dine handler. Til gjengjeld er avkastningen denne typen opsjoner byr på betydelig lavere enn tilfelle er for en del andre former for binære opsjoner.

De beste meglerne

Megler 
Demo
Signaler
  
24option-logo_36x2005 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅpne gratis konto
Iq option Logo4.5 stjerner
Ja
Nei
AnmeldelseÅpne gratis konto
Porter Finance Logo5 stjerner
Ja
Ja
Anmeldelse
Åpne gratis konto
CherryTrade Logo4.5 stjerner
Nei
Ja
AnmeldelseÅpne gratis konto

2) Touch/No touch opsjoner

Touch opsjoner er en mer avansert form for binær opsjon. Mens high/low opsjoner går ut på å forutsi om markedet vil stige eller falle, går touch/no touch opsjoner ut på at du i tillegg må forutse hvor langt markedet vil bevege sig.

Touch opsjoner definerer en målkurs som markedet må nå før opsjonen går ut på tid. Hvis markedet når målkursen, kan du innkassere en stor avkastning – normalt 400 til 500 % av beløpet du investerte.

Ettersom målkursen ligger relativt langt fra den nåværende markedskursen, er touch opsjoner vanskelige å vinne. Tradere som vet hvordan man finner situasjoner med høy volatilitet, kan like fullt tjene virkelig gode penger på touch opsjoner.

Fordelen med touch opsjoner sammenlignet med high/low opsjoner, er at du også vinner selv om markedskursen kun når målkursen en enkelt gang, før opsjonen utløper.

No touch opsjoner er det stikk motsatte av touch opsjoner: De forutsier at markedet ikke vil nå en bestemt kurs før opsjonen utløper. Ettersom no touch opsjoner er langt enklere å vinne, byr de som regel på langt lavere avkastning enn touch opsjoner.

3) Boundary opsjoner

Boundary opsjoner minner om touch opsjoner, men i stedet for kun å anvende en målkurs, bruker boundary opsjoner to målkurser: En over den nåværende markedskursen, og en under den nåværende markedskursen. Begge målkurser ligger like langt fra den nåværende markedskursen. Dette danner en kanal som kursen skal bryte ut av for at du skal vinne på din opsjon.

Avkastnigen på en boundary opsjon ligger normalt mellom avkastningen på touch opsjoner og avkastningen på high/low opsjoner – den nøyaktige prosenten vil avhenge av markedssituasjonen.

Boundary opsjoner er ideelle å investere i hvis du forventer en kraftig prisbevegelse, men ikke er sikker på hvilken retning bevegelsen vil gå i. En slik situasjon oppstår gjerne før planlagte begivenheter som f.eks. offentliggjørelsen av viktige økonomiske data eller en virksomhets årsrapport.

Ofte kan du ikke vite om slike nyheter vil bli gode eller dårlige, eller hvordan markedet vil reagere på dem. Det eneste du vet, er at der vil komme viktige nyheter, og at markedet vil reagere på dem på en eller annen måte. Dette er den ideelle situasjon for å tjene penger på en boundary opsjon.

4) 30/60 sekunders opsjoner

30/60 sekunders opsjoner en særegen type high/low opsjoner med kort utløpstid – enten 30 eller 60 sekunder.

De fungerer på samme måte som high/low opsjoner, men 30/60 sekunders opsjoner gjør det mulig å trade mange opsjoner på kort tid, sånn at du kan tjene en masse penger veldig fort.

 

Binære opsjonstyper
Rate this post