Candlesticks for binære opsjoner

Enhver ny trader må bestemme seg for om han vil bruke candlesticks, søyle diagram eller linjegrafer til å vise prisendringer. Men som enhver trader vil kunne bekræfte, er candlesticks den klart beste metoden. Slik at du kan forstå hvorfor, vil denne artikkelen redegjøre for fordelene candlesticks kan by på.

Fordeler med å bruke candlesticks for trading med binære opsjoner

Å benytte candlesticks på ditt kurs diagram gir deg en rekke fordeler:

1) Mens søyle diagram og linje grafer kun viser prisbevegelsene, virker candlesticks i seg selv som indikatorer. Mange tradere kan med stor treffsikkerhet forutsi fremtidige markedsbevegelser utelukkende ved hjelp av candlesticks.

…artikkelen fortsetter under tabellen.

De beste meglerne

Megler 
Demo
Signaler
  
24option-logo_36x2005 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅpne gratis konto
Iq option Logo4.5 stjerner
Ja
Nei
AnmeldelseÅpne gratis konto
Porter Finance Logo5 stjerner
Ja
Ja
Anmeldelse
Åpne gratis konto
CherryTrade Logo4.5 stjerner
Nei
Ja
AnmeldelseÅpne gratis konto

2) Enkle candlestick mønstre er mønstre på diagrammet som er enkle å bruke og forstå, siden de kun består av en candlestick. Enkelte indikerer stigende priser, andre indikerer fallende priser, og noen indikerer ubesluttsomhet. Nye tradere kan bruke enkle candlestick mønstre til kjapt å lære seg hvordan de kan gjøre sine første forutsigelser om fremtidige markedsbevegelser. Det er første steg mot å utvikle en forståelse av teknisk analyse. Erfarne tradere kan anvende simple candlestick mønstre til å danne seg et bilde av et verdipapirs situasjon med et øyekast. Alt i alt utgjør enkle candlestick mønstre et uunnværlig redskap din trader-verktøykasse.

3) Mer komplekse candlestick mønstre er noe større. De muliggjør enda mer presise forutsigelser om fremtidige markedsbevegelser. Enkelte komplekse candlestick mønstre består av to eller tre candlesticks, enkelte av enda flere. Alle komplekse candlestick mønstre har minneverdige navn, som f.eks. “abandoned baby”, “dark cloud cover” eller “falling star”.

4) Mange candlestick mønstre indikerer betydelige endringer i markedets oppførsel, som er fullstendig usynlige på linjegrafer og i beste fall like synlige på søyle diagrammer. Breakaway gaps, island reversals osv. er tegn på fundamentale begivenheter, som ikke må unnslippe den seriøse traders oppmerksomhet.

5) Candlesticks kan indikere umiddelbart forestående endringer i markedets retning, lenge før andre indikatorer oppfatter dem. For eksempel vil en endring av trading intervall typisk være et av de første tegnene på at markedssituasjonen er i ferd med å endre seg. Med linjegrafer er trading intervaller imidlertid umulig å evaluere, og også med søyle diagrammer er det veldig mye vanskeligere enn med candlesticks.

Alle disse fordelene forsterkes av det faktum at det ikke finnes en eneste ulempe ved candlesticks. Denne ensidige fordeling av fordeler og ulemper betyr at binære tradere ikke har noe valg – de er nødt til å anvende candlesticks, hvis de er seriøse overhodet.

Evaluering av en candlestick

Der finnes mange enkle candlestick mønstre, men hver eneste candlestick kan faktisk fortelle deg noe. For å kunne forstå hva, er du nødt til først å vite hva en candlesticks komponenter, kroppen og veken, står for:

1) Ingen kropp: En candlestick uten kropp kalles en doji. En doji er tegn på en endring i stemningen på markedet. De indikerer ofte avslutningen på en bevegelse eller en trend.

2) Veken (noen ganger kalles veken også skyggen) har mindre betydning enn candlestick-kroppen, men den kan få ytterligere betydning i de følgende to situasjonene

a) Veken mangler

For at det skal dannes en candlestick uten veke i den ene enden, må åpnings- eller stengningsprisen være i toppen eller i bunnen av perioden. Normalt indikerer en candlestick med nesten ingen eller ingen veke en sterk markedsstemning i retning av candlesticken. All tradingen som har funnet sted i perioden, har skjøvet markedet enten oppover eller nedover, noe som tyder på at denne bevegelsen sannsynligvis vil fortsette i løpet av kommende perioder.

b) Veken er veldig lang

Når en veke er lengre enn candlestickens kropp, har markedet tilsynelatende forsøkt å skyve i en bestemt retning, men har ikke hatt nok energi til å opprettholde bevegelsen. Prisene har derfor havnet i retrett. Det kan være resultatet av en normal korreksjon i en trend som snart vil stoppe, og la trenden fortsette i dens hovedretning. Det kan dog også være resultatet av et støtte- eller modstandsnivå, som markedet ikke kan bryte gjennom. Se etter nærliggende trendlinjer, vesentlige glidende gjennomsnittlinjer og andre motstands- og støttenivåer.

Hvis du finner dem, skal du ikke lengre investere i denne bevegelsen eller trenden. Hvis du ikke finner dem, skifter du til en kortere tidsramme og finner ut om den lange veken kun er resultatet av en normal korreksjon av en trend. Hvis det er det, kan du fortsette med å investere i trenden. Hvis du ikke finner noen av de to situationene, venter du til markedet bestemmer seg, og gir deg en klar indikasjon på hva som vil skje fremover.

Candlesticks for binære opsjoner
Rate this post