High opsjoner

Trading med binære opsjoner er veldig enkelt, men det er svært viktig at du forstår basissjargongen som anvendes i tradingen. Hvis ikke, vil du bli forvirret og ikke vite hva du skal foreta deg. “High” er et av de mest utbrette uttrykkene innenfor trading med binære opsjoner.

Hva er High opsjoner?

High er en trading-opsjon, som du vil finne i High eller Low (Up eller Down)-trading og 60-sekunders trading.

High opsjonen angir at prisen på et verdipapir stiger. Verdipapiret kan være et av de følgende: Aksjer, råvarer, forex (valutahandel) eller aksjeindekser. Hvis du mener at prisnivået for et verdipapir vil stige over det aktuelle prisnivået når opsjonen utløper, bør du velge en high opsjon og handle på den.

Hvis forutsigelsen viser sig å være korrekt når opsjonens tidsfrist utløper, tjener du en forutbestemt profitt, som vil bli kreditert til din konto. Hvis du derimot gjorde feil forutsigelse taper du pengene du investerte.

High opsjonen trades også i vanilla-trading, men det er stor forskjell på dynamikk og utfall sammenlignet med handel på high opsjonen i binær trading.

Hvis prisnivået for Apple f.eks. er $100 for øyeblikket, og du investerer $50 via vanilla-trading, vil du, hvis prisnivået for Apple efter en bestemt utløpstid er $101, tjene en profitt på 1 %, dvs. $0,5, for vanilla-trading. Hvis du derimot handlet High opsjonen i binær trading, ville din profitt være på omkring 70 %, dvs. $35. Forskjellen mellom prisen verdipapiret hadde da du investerte, og prisen det har når opsjonen utløper har ingenting å si når det kommer til binær trading.

Det eneste som har noe å si, er om prisnivået var høyere eller lavere enn den opprinnelige prisen da opsjonen utløp. Du ville derfor ha tjent den samme profitten, uansett om prisen på Apple var $110 eller $150 ved utløpstidspunktet.

Trading med high opsjonen

Trading med en high opsjon er meget enkelt. Først logger du deg inn hos din megler for binære opsjoner. Deretter velger du trading-typen. Det kan være High eller Low (også kalt Up eller Down) eller 60-sekunders.

Når du har valgt trading-typen, velger du et verdipapir som du tror vil stige i verdi. Du kan anvende markedsnyheter, daglige markedsanalyser eller signaler for binære opsjoner til å gjøre et klokt valg. Etter at du har valgt verdipapir, oppgir du beløpet du ønsker å handle for. Hvis du trader en High eller Low opsjon, kan du fastsette løpetid, mens utløpstiden for 60-sekunders opsjoner alltid er et minutt.

Hvis du vinner, tjener du en viss prosentdel av pengene du investerte som profitt. Hvor stor prosentdelen er, vil opplyses før du utfører handelen.

High opsjoner
Rate this post