Hva er en Low Opsjon?

Trading med binære opsjoner er veldig enkelt å forstå seg på, og å gjennomføre. Like fullt, er det særs viktig at du sikrer deg den mest grunnleggende basiskunnskapen. Hvis du ikke forstår deg på sjargongen som brukes i denne bransjen, vil det være direkte uklokt å gi seg i kast med binær trading. Det vil ikke gå deg godt hvis du ikke skjønner hva som foregår fordi du ikke har lært deg hva de forskjellige uttrykkene som brukes betyr.

Et av trading uttrykkene du hyppigst vil treffe på, er low opsjonen.

Low opsjonen

I binær trading er low opsjonen en av de mest hyppig anvendte trading-opsjonene. Low opsjonen angir at prisen på et verdipapir faller. Verdipapiret kan være et av de følgende: Aksjer, råvarer, forex (valuta handel) eller aksjeindekser. Når du velger low opsjonen, forutsier du at prisnivået for det aktuelle verdipapiret vil være lavere når opsjonen utløper enn den var i utgangspunktet. Med andre ord spår du et kursfall.

Low opsjonen kan også være anført som Down opsjonen hos enkelte meglere. Der er ingen forskjell på disse to uttrykkene hva gjelder binær trading. Low opsjonen kan trades med flere trading-typer som High eller Low (enkelte ganger omtalt som Up eller Down), 60-sekunders, opsjon builder, osv.

Slik trader du low opsjonen

For å trade med low opsjonen er det første du trenger å gjøre, å logge inn på din trading-konto og finne frem til din meglers trading-plattform. Der velger du en trading-type som byr på low opsjonen, som f.eks. High eller Low, 60-sekunders, osv. Neste steg er å velge et verdipapir som du tror vil falle i verdi. Du kan benytte deg av signaler for binære opsjoner, eller markedsanalyse for å finne et egnet verdipapir. Til slutt fastsetter du beløpet du ønsker å trade for, og velger en løpetid for opsjonen.

Merk deg at du ikke kan velge en løpetid for 60-sekunders trading, fordi den alltid per definisjon er fastsatt til ett minutt. Når du har gjort det, gjenstår det bare å bekrefte handelen.

En prosentsats ved siden av verdipapiret forteller deg hvilken prosentandel av beløpet du investerer som du vil motta som gevinst hvis din forutsigelse går inn. Hvis du traff blink, vil profitten sammen med den opprinnelig investeringssummen bli kreditert til din konto. Hvis forutsigelsen derimot var feil, taper du hele beløpet du investerte.

Low opsjonens dynamikk i vanilla-trading vs. binær trading

I vanilla-trading kan du ikke tjene penger på å trade low opsjonen direkte. En måte å tjene penger på i vanilla-trading ved hjelp av fallende priser, er å vente på at kursen når et lavt nivå, for så å investere i at kursen vil stige tilbake til det tidligere prisnivået.

I binær trading kan du tjene penger selv når prisen på et verdipapir faller, ved å anvende low opsjonen. Nivåforskjellen på utgangspunktet og sluttprisen er likegyldig. Hvis din forutsigelse er korrekt, tjener du den samme profitten uansett hvor stor eller liten forskjellen er.

 

Hva er en Low Opsjon?
Rate this post