Ordre typer

Å opparbeide seg en god forståelse av de forskjellige slags trading ordrer som finnes, er et av de viktigste skrittene du kan ta på veien mot å oppnå suksess som trader med binære opsjoner.

Som trader skal du forutsi fremtidige prisbevegelser, som kommer som resultat av forholdet mellom tilbud og etterspørsel. For å forutsi prisbevegelser blir du derfor nødt til å forstå hvordan tilbud og etterspørsel kan oppstå, ergo hvilke typer trading ordrer som finnes.

Hva er en trading ordre?

Trading ordrer er ordre typer som brukes av vanlige tradere. I motsetning til investeringer i binære opsjoner, skaper disse ordrene tilbud av, og etterspørsel etter, et verdipapir. På den måten påvirker de verdipapirets pris. De er derfor også av stor betydning for tradere av binære opsjoner.

Hvis du forstår de forskjellige typene trading ordrer, kan du forutse hvor i markedet de oppstår. Du vil finne strategisk relevante steder, hvor en spesifikk trading ordre type vil opptre i stort antall.

Når disse ordrene blir trigget, vil det forekomme en plutselig stigning i tilbud eller etterspørsel, noe som vil skyve prisene kraftig i en eller annen retning. Du kan anvende denne kraftige bevegelsen til å investere sikkert i en binær opsjon, og vinne en handel relativt enkelt.

Begynn å tjene penge nå, eller les videre i artikkelen under tabellen…

De beste meglerne

Megler 
Demo
Signaler
  
24option-logo_36x2005 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅpne gratis konto
Iq option Logo4.5 stjerner
Ja
Nei
AnmeldelseÅpne gratis konto
Porter Finance Logo5 stjerner
Ja
Ja
Anmeldelse
Åpne gratis konto
CherryTrade Logo4.5 stjerner
Nei
Ja
AnmeldelseÅpne gratis konto

Hvilke typer trading ordrer finnes?

Opp gjennom årene har meglere og tradere funnet på en rekke forskjellige måter å gå inn i et marked på for at gjøre det lettere å trade. Disse måtene er som følger:

  1. Markedsordren

Markedsordren er den mest grunnleggende ordre type. Med denne ordre type kjøper eller selger tradere simpelthen et aktiv til den gjeldende markedspris.

Vanlige tradere bruker markedsordrer, når de ønsker at deres ordre skal bli gjennomført øyeblikkelig, for eksempel for dra nytte av en potensielt kraftig bevegelse som reaksjon på at en viktig nyhet om et verdipapir rammer markedet.

Ettersom markedsordrer utføres øyeblikkelig, kan de ikke gjøres på forhånd, og er derfor umulige at forutsi. Det gjør dem mindre relevante for binære tradere.

  1. Limit-ordren

En limit-ordre uføres ikke øyeblikkelig. I stedet kan en trader angi en minimums eller maksimums pris, han er villig til å betale eller motta.

En buy limit-ordre oppgis under den aktuelle markedspris og angir den høyeste prisen en trader er villig til at betale for et verdipapir. En sell limit-ordre oppgis over den aktuelle markedsprisen og angir minsteprisen en trader vil godta for å selge et verdipapir. Når markedet når prisen som er angitt for limit-ordren, blir ordren til en markedsordre og utføres øyeblikkelig.

Limit-ordrer anvendes til å kjøpe eller selge et verdipapir i nærheten av den tekniske analyses relevante diagrammønstre, som f.eks. trend linjer eller motstands- eller støttenivåer. En trader kan gjenkjenne markedsmønsteret, og gi ordre i forveien. Så snart markedet når prisen som fullfører et mønster eller bryter en trend linje, trigges ordren, og traderen kan få utbytte av sin forutsigelse automatisk og med perfekt timing.

  1. Stop-ordrer

En stop-ordre er det motsatte av en limit-ordre. Et buy stop fastsettes over den aktuelle prisen; et sell stop oppgis under den aktuelle pris.

Det vil si at en trader med en stop-ordre angir en pris over den nåværende markedsprisen som han er villig til å kjøpe et verdipapir for, eller en pris under den nåværende markedspris som han er villig til å selge sin beholdning av verdipapiret for.

Selv om det kanskje kan fremstå som ulogisk, gir det god mening hvis du betrakter det hele med utgangspunkt i teknisk analyse. En trader som har investert på lang sikt, kan anvende en stop loss-ordre for å garantere at hans beholdning selges automatisk hvis markedet bryter gjennom en trend linje eller et støttenivå. På samme måte kan en trader som ønsker å kjøpe et verdipapir, hvis det bryter ut av et fortsettelsesmønster i en bullish trend, bruke en stop-ordre til at blive “stoppet” inn på markedet, så snart et utbrudd finner sted.

Stop-ordrer anvendes derfor til å begrense tap på langsiktige investeringer, eller automatisk gjøre en ny investering, når markedet beveger seg over et betydningsfullt teknisk element. Som også er tilfelle for limit-ordrer, blir stop-ordrer til markedsordrer når markedet når den angitte prisen.

 

Ordre typer
Rate this post