Prisdiagram

prisdiagramEt prisdiagram er det mest grunnleggende redskapet enhver binær trader har i sin verktøykasse. I løpet av din karriere som trader vil prisdiagrammer bli din beste venn og din verste fiende på en og samme tid.

For de fleste nybegynnere innenfor binære opsjoner er et prisdiagram ikke stort mer enn en krokete linje på en oversikt med noen priser skrevet ved siden av.

For en erfaren trader, derimot, er et prisdiagram en åpen bok som forteller ham alt det han behøver å vite om markedet. Dette gjør det mulig for ham å forutse hvorvidt et verdipapirs pris vil stige eller falle, og om det utgjør en god investeringsmulighet eller ikke.

Prisdiagram typer

Helt fundamentalt sett kan vi si at et prisdiagram er et diagram som viser prisen på et verdipapir på den ene aksen og en tidsperiode på den andre. Det finnes imidlertid flere svært forskjellige måter man kan oppføre prisen på i diagrammet.

De viktigste diagramtypene er:

1) Linjediagram

Linjediagrammet – kalt «Line Chart» på engelsk – er den mest hyppig anvendte diagramtypen. Det er den du oftest vil se på TV eller online. Slike diagram bruker en enkel linje til å tegne verdipapirets historiske prisbevegelser på oversikten.

Trading-eksperter har imidlertid utviklet bedre måter å visualisere prisbevegelser på. Disse metodene gjør det mulig for dem å innhente langt mer nyttig informasjon fra et diagram enn det som er tilgjengelig på et enkelt linjediagram.

 

2) Søylediagram

Søylediagrammet var lenge den mest populære diagramtypen blant profesjonelle tradere. På et søylediagram tegnes ikke prisen som en linje, men som en rekke separate søyler. Hver søyle representerer alle prisbevegelsene som inntraff i løpet av en gitt tidsperiode.

Mange vanlige tradere bruker daglige oversikter. Det vil si at hver søyle på diagrammet representerer en hel trading dag. Andre utbredte tidsrammer er 60 minutter, 15 minutter eller 30 sekunder.

Hver søyle i et søylediagram utgjør en lang vertikal linje og en kortere horisontal linje på hver side. Den lange vertikale linjen viser markedets komplette bevegelse i løpet av perioden. Den øverste enden av linjen marker markedets toppnotering i denne perioden, og den nederste enden ev linjen markerer markedets bunnotering.

Den kortere, horisontale linjen til venstre markerer periodens åpningspirs; linjen til høyre markerer periodens lukkepris. Hvis åpningslinjen ligger lavere enn lukkelinjen har det vært stigende priser i løpet av perioden. Hvis åpningslinjen er høyere enn lukkelinjen har perioden opplevd fallende priser.

Denne måten å vise markedsbevegelser på reduserer mengden informasjon som fremvises, og setter med det traderen i stand til hurtig å tilegne seg opplysningene som er viktigst.

3) Candlesticks

Candlesticks er opprinnelig en japansk versjon av søylediagram. Denne formen for diagram nyter nå stor popularitet blant tradere verden over. Candlesticks måler de samme fire prisene som du ser på et søylediagram, men presenterer dem på en annen måte. Avstanden fra åpning til lukking vises men en tykk linje som kalles «kroppen.» I begge ender av kroppen stikker to tynne streker, kalt «veker», ut. Den øverste representerer periodens toppnotering, og den nederste veken representerer periodens bunnotering.

Hvilken farge kroppen har vil avhenge av hvorvidt den representerer en periode som har opplevd stigende eller fallende priser. De nøyaktige fargene som brukes varierer fra selskap til selskap. Ofte vil en hvit kropp bety at candlesticken representerer en bullish periode, mens en sort kropp indikerer en bearish periode. Men det som er viktig er at du med et øyekast med en gang kan slå fast hvorvidt prisene har gått opp eller ned ved å se på et candelstick diagram.

Hvis du til sammenligning har med et søylediagram å gjøre, kan det ta tid å slå fast i hvilken retning prisen har beveget seg. Med candlesticks får du denne essensielle informasjonen momentant.

Den andre store fordelen med candlesticks er candlestick mønstre. Disse mønstrene, som noen ganger er enkle og andre ganger komplekse, gjør det mulig for kloke tradere å gjøre sofistikerte forutsigelser om fremtidige prisbevegelser på bare noen få sekunder.

Hvis du forstår candlestick mønstre og bruker candlesticks på dine prisdiagram, kan dette dermed være til stor fordel i din trading og hjelpe deg med å oppnå suksess.

 

Prisdiagram
Rate this post