Stop Loss ordre

stop lossEn stop loss ordre er en form for markedsordre som brukes av profesjonelle tradere til å begrense tap de utsettes for. Stop-loss ordrer er av særskilt interesse for binære tradere fordi de vanligvis opptrer i grupperinger på strategisk viktige punkter.

Når markedet når prisnivået for stop loss order blir de aktivert automatisk. Dette vil forårsake en kraftig nedgang i etterspørsel, noe som medfører er drastisk prisfall. Hvis du lærer deg å identifisere punkter hvor stop-loss ordrer typisk opptrer kan du som binær trader etablere en sikker måte å finne gode investeringsmuligheter på.

Begynn å trade nå, eller les videre under tabellen…

De beste meglerne

Megler 
Demo
Signaler
  
24option-logo_36x2005 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅpne gratis konto
Iq option Logo4.5 stjerner
Ja
Nei
AnmeldelseÅpne gratis konto
Porter Finance Logo5 stjerner
Ja
Ja
Anmeldelse
Åpne gratis konto
CherryTrade Logo4.5 stjerner
Nei
Ja
AnmeldelseÅpne gratis konto

Hva er en stop loss ordre?

La oss forestille oss at en trader har kjøpt et verdipapir på $100 fordi han forventet at kursen ville stige på kort sikt. Han vet også at hans antagelse vil vise seg ugyldig hvis prisen på det gjeldende verdipapir faller under $98. For å forsikre seg om at han ikke går på et verre tap enn tilrådelig hvis et slikt prisfall skulle inntreffe, kan traderen sørge for at verdipapiret blir solgt automatisk idet prisen når $98.

Dette er formålet med en stop loss ordre. Traderen setter en stop-loss ordre på $98. Når markedet når denne prisen, blir hans verdipapir solgt automatisk. Dette beskytter ham fra å bli sittende på en aksjepost som kan fortsette å minske i verdi i fremtiden. Ved å komme seg ut av markedet på $98 har han lidt et tap, men i det minste fått tilbake en stor andel av investeringen han gjorde.

Stop-loss ordre settes som oftest ved et støttenivå. Hvis støttenivået brytes blir det til et motstandsnivå noe som skaper en helt ny markedssituasjon for investorer flest. De ønsker av den årsak gjerne å likvidere lange posisjoner og åpne nye, korte posisjoner. Denne dynamikken skaper økt tilbud på to forskjellige måter. Det samme inntreffer ved trend linjer, i fortsettelsesmønstre og i vendingsmønstre.

Den kraftige prisbevegelsen som skapes av en stop-loss ordre kalles et breakout. Som binær trader kan du dra nytte av slike breakouts på mange forskjellige måter. To av de viktigste kan oppsummeres som følger:

  1. Du kan investere i en High / Low opsjon i samme retningen som breakout inntreffer. Som alltid er det svært viktig at du sørger for å velge en passelig forfallstid for denne opsjonen.
  2. Hvis du skulle være i stand til å forutsi størrelsen på breakout er dette kunnskap du kan tjene penger på ved å investere i en Boundary opsjon eller en Touch opsjon. Ved å investere i slike opsjoner vil du kunne tjene en langt høyere avkastning enn ved å investere i en High / Low opsjon.

 

Stop Loss ordre
Rate this post