Hva er touch opsjoner?

Trading med binære opsjoner omfatter mange forskjellige trading-typer. Til å begynne med fantes kun High eller Low, men siden har binære opsjoner blitt enda mer spennende takket være lanseringen av flere nye trading-typer. Touch opsjoner er en helt unik trading-type.

Forstå touch opsjoner

Touch opsjoner har, akkurat som alle andre trading-typer for binære opsjoner, kun to mulige utfall. I dette tilfellet er det – touch eller no touch. Du vil kunne finne den samme trading-typen under andre navn som Touch, One Touch, Touch eller no Touch avhengig av hva slags benevnelse din megler foretrekker.

For touch opsjoner, definerer megleren din et prisnivå for et verdipapir. Du kan investere penger hvis du mener at verdipapirets prisnivå vil nå det nivået megleren fastsatte. Denne forutbestemte grensen er vanligvis høyere enn det nåværende kursnivået, men noen ganger kan den også være lavere. Det avhenger helt og holdent av din megler, og du kan ikke endre dette nivået.

Det mest interessante aspektet med trading med touch-opsjoner er avkastningen. Avkastningen for touch-opsjoner er den høyeste du kan få for binære opsjoner. Du kan vinne opptil 700 % av beløpet du investerer hvis verdipapiret når det forutbestemte prisnivået. Gjennomsnittlig avkastning for touch opsjoner er omkring 300 %, og det er betydelig høyere enn for de øvrige trading-typene.

Touch opsjoner har løpetid på en hel uke, noe som vil si at hvis du har investert i forutsigelse om at verdipapirets pris vil nå den forutbestemte prisgrensen, vil du vinne selv om prisnivået bare når denne grensen en gang i løpet av hele uken.

Vanligvis brukes råvarer og valutapar i trading med touch opsjoner. Denne opsjonstypen er veldig praktisk når du regner med at prisen på et verdipapir vil stige eller falle utover et gitt nivå i fremtiden, men du ikke er sikker på om endringene vil være bæredyktige.

Trading med touch opsjoner

De fleste meglere har et eget system for investering i trading med touch opsjoner. Du kan kun investere penger i enheter, og en enhet tilsvarer $25. Det vil si at du kun kan investere beløp som er delbare med $25. For å handle touch opsjoner velger du et verdipapir, og fastsetter det antallet enheter du ønsker å investere.

En prosentsats ved siden av hvert verdipapirs navn indikerer den potensielle avkastningen. La oss si at EUR/USD lukker på 1,35130 ved avslutningen av tradingen på fredag, og din megler har satt et prisnivå på 1,38130. Hvis du benytter denne call opsjonen, betyr det at du vil vinne hvis EUR/USD når den grensen kun en enkelt gang i løpet av den påfølgende uken.

Når skal du trade touch opsjoner?

Prisgrensene som settes for touch opsjoner har en stor margin, og verdipapiret vil normalt sett ikke nå grensen. Det er derfor avkastningen er så høy. Men hvis det skulle skje noe usedvanlig som påvirker verdipapirets pris, kan du ta en kalkulert risiko, og gjøre en investering.

 

 

Hva er touch opsjoner?
Rate this post