Trend linjer

Et av de beste redskapene for analyse av markedsbevegelser er trend analyse. Hver trend består av en rekke karakteristiske elementer, hvorav den mest fremtredende er hovedtrendlinjen. Det finnes imidlertid mange flere trend linjer. De viser kortvarige trender som avviker fra hovedtrendlinjen, og som t.o.m. kan gå i motsatt retning.

Denne artikkelen vil hjelpe deg å tolke de mange trend linjene i en trend. Du vil lære hva du kan forvente og forutse, og hvordan du kan trade på disse forutsigelsene.

Hvis du synes terminologien er vanskelig å forstå, anbefaler vi at du leser vår artikkel om trend terminologi.

Hvor mange trend linjer for binære opsjoner finnes i ett diagram?

Så snart du har identifisert hovedtrendlinjen for en trend, vil du se mange mindre trender som følger deres egen trend linje. Enkelte av disse trend linjene vil kun være gyldige i en meget kort tidsperiode, enkelte i en lengre periode, og andre vil t.o.m. bevege seg i den motsatt retning av hovedtrendlinjen.

For hver hovedtrend finnes det et nesten uendelig antall mindre trender. Med utgangspunkt i et dagsdiagram kan en trader beregne sig frem til et tick diagram og etablere at hver eneste enkle bevegelse innenfor den overordnede tidsrammen består av et antall trender i en kortere tidsramme.

Selv når han holder seg til en tidsramme, kan en trader finne en rekke trends. Hver bevegelse fra punkt 2 til 3 og omvendt består av en trend, som du kan se i illustrasjonen under. Når to trend linjer kolliderer, vil den større trenden vanligvis utkonkurrere den mindre trenden.

Som trader er det viktig å kunne oppdage disse mindre trendene. Binære opsjoner er kortsiktige investeringer. Når det overordnede marked er i en opptrend, men vendingen fra punkt 2 til 3 har skapt en midlertidig nedadgående trend, bør du derfor investere i den kortere trendens retning, ettersom den er mer relevant for tidsrammen du trader i.

Dette gelder for alle investeringer du gjør med binære opsjoner:

Du bør investere i den trenden som er gjeldende for tidsrammen du trader i. 60-sekunder opsjoner og High/Low opsjoner med en løpetid på en dag skal f.eks. trades på bakgrunn av forskjellige trender. Trenden som er gjeldende for 60-sekunder, angår ikke en trader som opererer med en løpetid på en hel dag.

Hva skjer hvis prisen krysser en trend linje?

Selv den mest stabile trend linje mister på et eller andet tidspunkt sin betydning. Når prisen krysser en trend linje, kan én av tre ting skje:

1) For det første kan trenden fortsette som den har gjort hittil, men trend linjen vil bli noe flatere. Det skjer særlig for nye trender på daglige diagram. Når en trend oppstår ved at en stor nyhet påvirker markedet, vil den første reaksjonen blant traderne være den sterkeste. Etter en stund vil denne effekten fortape seg, og trenden vil miste noe av fremdriften, og trend linjen vil bli flatere. Trendens retning kan derimot forbli gjeldende i langt tid fremover.

2) En annen mulighet er at prisen kan gå inn i en periode med sidelengs bevegelse, og skape et fortsettelses- eller et vendingsmønster. Efter en stund vil prisen danne en ny trend med en ny trend linje, enten i den opprinnelige retning eller i den motsatte retningen.

3) Den tredje muligheten er en øyeblikkelig vending, og dannelsen av en ny trend i den motsatte retning.

Hvilken av disse alternativene som oppstår er vanskelig å forutsi. Før du gjør en forutsigelse, bør du vente til prisbevegelsen gir deg en god indikasjon på hva som vil skje fremover.

Under alle omstendigheter vil det faktum at et verdipapirs pris krysser trend linjen føre til at mange tradere mister sin tiltro til trenden, og enten selger sine aktiva i trend retningen, eller investerer i motsatt retning av trenden. Dette vil medføre en kort, men kraftig, bevegelse mot trendens retning.

Dess mer betydningsfull trend linjen var, jo større vil den resulterende bevegelsen være. Avhengig av trendens tidsramme kan du trade på denne bevegelse med en High/Low opsjon eller en 30/60-sekunders opsjon.

 

Trend linjer
Rate this post