BinaryOptionRobot Signaler

BinaryOptionRobot SignalerBinaryOptionRobot gir deg mulighet til å fastsette risikoen du operer med ved å velge mellom signaler fra 4 forskjellige risikonivåer. Takket være denne unike muligheten, er BinaryOptionRobot en av de første robotene som gir deg sjansen til å fastsette hvor stor risiko du ønsker å handle med. Lær mer om BinaryOptionRobot signaler her:

Hvilke BinaryOptionRobot signaler kan du bruke?

BinaryOptionRobot sitt VIP medlemskap byr på en ny, unik egenskap: du kan velge hvilke signaler du vil handle på fra 4 kategorier:

  • Høy risiko,
  • Middels risiko,
  • Moderat risiko,
  • Lav risiko.

Du kan velge å kun bruke BinaryoptionRobot signaler fra en kategori, eller kombinere flere kategorier. Om ønskelig kan du også velge å handle på signaler fra samtlige kategorier.

binaryoptionrobot-trade
Prøv den eneste 100% gratis roboten på markedet - BinaryOptionRobot!

Denne tjenesten gir deg større kontroll over din risiko enn tilsvarende tilbud hos andre roboter. Avhengig av dine prioriteringer, kan du velge mellom mer enn 20 mulige innstillinger.

Hvilke signaler bør du velge?

Som alltid med binære opsjoner, er valg av riktig signal en avveiing av mengde versus kvalitet. For å maksimere din avkastning, gjelder det å finne den gylne middelvei.

Innstillingen med lavest risiko vil kun aktivere handler på lav-risiko signaler. I teorien, burde denne innstillingen gi deg mulighet til å vinne den høyeste prosentandelen av dine handler.

Men å maksimere prosenten av handler du vinner, er ikke nødvendigvis det samme som å maksimere profitten. Det er bedre å vinne 65 % av 10 daglige trades enn å vinne 70 % av 2 trades om dagen.

Ved kun å handle på lav-risiko handler, kan du havne i et lignende scenario. Du kan ende opp med en høy andel seiere, men utføre så få handler at profitten din blir svært begrenset.

Selv om å handle på signaler med større risiko nok vil redusere prosentandelen du vinner, er det en mulighet for at den større mengden handler vil mer enn kompensere for dette hva gjelder profitt.

Dessverre er det ikke noe fasitsvar man kan støtte seg på her. Som trader, bør du velge innstillingen du føler deg mest tilpass med. Hvis du er usikker har du to muligheter:

  1. Start med lav-risiko signaler, og jobb deg oppover. Ved å bruke de tryggeste signalene først, kan du lære BinaryOptionRobot å kjenne. Når du vet hva slags avkastningen du kan regne med, kan du begynne å handle på signaler med høyere risiko. Underveis kan du hele tiden følge med på hvordan avkastningen endrer seg stegvis. Fortsett å øke graden av risiko helt til du finner balansen som passer best for deg.
  2. Sjekk resultatene som offentliggjøres på nettsiden til BinaryOptionRobot. På siden fremkommer resultatene for alle traderne i alle de forskjellige signal kategoriene. Dette gir deg mulighet til å undersøke hva slags signaler som gir hva slags resultater, og hvilke som høver best for deg.

Ved å kombinere disse to fremgangsmåtene, vil du straks finne hvilken innstilling som er den riktige.

binaryoptionrobot-trade
Prøv den eneste 100% gratis roboten på markedet - BinaryOptionRobot!

Hvordan opprette VIP-medlemskap

For å aktivere BinaryOptionRobot sine risiko innstillinger, behøver du VIP-medlemskap. Heldigvis er dette enklere å få til enn hos signal tilbydere flest, all den tid det ikke kreves at du investerer en masse penger. Alt du trenger å gjøre er å verve en ny kunde for BinaryOptionRobot. Da mottar du 2 måneders VIP-medlemskap i vervepremie.

Med dette tilbudet gir BinaryOptionRobot alle og enhver mulighet til å dra nytte av en høykvalitets robot. Selv nykommere som trenger hvert et øre for trading, kan få tilgang til en robot som tar hånd om hele trading prosessen, og dermed befrir dem fra å måtte bruke årevis på å studere teknisk analyse.

 

BinaryOptionRobot Signaler
Rate this post