Hva er en robot?

Teknisk analyse har ett hovedformål: Å eliminere menneskelige faktorer som følelser og feil fra trading-prosessen. En perfekt trader vil fungere nesten  som en maskin på den måten at han nøye overholder forutbestemte regler, og tar de beslutningene reglene fastsetter uten å bruke egen dømmekraft – uavhengig av seiersrekker eller tapsrekker.

Derfor er det flere tradere som har bestemt at hvis en god trader skal fungere som en maskin, så kan de like gjerne la en maskin utføre tradene. De har utviklet databaserte mekaniske trading-systemer som tar over alle aspekter av tradingen og utelukker traderen selv fra beslutningsprosessen.

Denne typen systemer kalles roboter for handel med binære opsjoner.

Slike roboter analyserer signaler, beslutter når du skal gå inn i et marked, hvilken opsjonstype som skal brukes, og hvor mye som skal investeres. Der er to måter å få en robot på:

  • Du kan lage en selv, eller
  • Du kan kjøpe en robot

Ettersom de fleste av oss ikke vet nok om programmering til å kunne skrive de mange linjene med kode som trengs for en robot, vil den eneste reelle muligheten være å kjøpe en robot.

Hva er en robot?
Rate this post