Strategier

Traderne som oppnår suksess i markedet for binære opsjoner, anvender to avgjørende redskaper: En trading-strategi og en strategi for pengeforvaltning.

Disse to verktøyene utgjør en absolutt nødvendighet hvis du ønsker å oppnå suksess som trader. På denne siden gir vi deg alle opplysningene du behøver for å kunne lage din egen trading-strategi og pengeforvaltningsstrategi. Denne artikkelen forklarer de to strategienes grunnleggende elementer og gir deg lenker til mer relevant info.

Det er det perfekte utgangspunkt for å kunne legge opp din egen strategi for trading med binære opsjoner.

Strategier for binære opsjoner

1. Trading-strategi

Binære opsjoner er kortsiktige investeringer, så timingen er vel så viktig for å oppnå suksess som det er å gjøre korrekte spådommer om markedets utvikling. Din trading-strategi bør klart definere signalet du helst vil handle på og på hvilket tidspunkt du ønsker at gå inn i markedet når signalet oppstår.

Det finnes en rekke trading-muligheter som er basert på teknisk analyse:

– Å handle på en breakout: Du kan trade på at markedet bryter med et fortsettelsesmønster (continuation pattern) eller et vendingsmønster (reversal pattern). For å være presis skal du definere hvorvidt du vil investere i en binær opsjon før breakout, som reaksjon på breakout eller som reaksjon på det resulterende mønsteret. Hvilken mulighet du velger, avhenger av dine preferanser – du kan selvfølgelig også kombinere disse begivenhetene og handle på alle tre, hvis du vil.

– Å handle på trendlinjer: Du kan trade på trendlinjer på samme måte som støtte- og motstandsnivåer. Du kan investere i den forestående kursendring, når en trend nærmer seg en trendlinje, og du kan investere i at prisen bryter gjennom en trendlinje.

– Å handle på prosent retracements: I en trend vil retracements som regel havne på en prosentdel på 40 til 60 prosent av den foregående fremgangen. Investering i en prisretningsvending omkring disse retracementnivåene kan gi deg gode avkastningsmuligheter.

– Å handle på et “gap”: Noen ganger tar priser et stort hopp i den ene eller annen retning. Mellomrommet, “gap” på engelsk, som oppstår lukker seg som regel igjen. Du kan investere i lukkingen av et slikt mellomrom, eller “gap,” med en binær opsjon.

– Å handle på tekniske indikatorer: Tekniske indikatorer kan gi deg stor innsikt i hva markedet foretar seg. Hvis de anvendes korrekt, kan tekniske indikatorer også generere signaler du kan handle på med binære opsjoner.

– Å handle på candlestick-mønstre: Candlestick-mønstre kan gi deg kortsiktige indikasjoner på fremtidige prisbevegelser. Hvis du er i stand til å gjenkjenne og tolke candlestick-mønstre, kan du finne mange attraktive trading-muligheter.

Å handle med en kombinasjon av disse teknikkene: Kun de mest risikovillige tradere bør basere trading-strategien sin på kun et enkelt signal eller en enkel teknikk. Normalt vil resultatene din strategi oppnår bli bedre hvis du kombinerer flere teknikker. Du kunne f.eks. trade på candlestick-mønstre i retning av hovedtrenden rundt om retracements. En slik strategi bør kunne bidra til at du får en høyere andel av vinnende handler, enn hvis du kun handler ved hjelp av den ene av de to teknikkene.

2. Pengeforvaltningsstrategi

Uten en god pengeforvaltningsstrategi (“Money management strategy” på engelsk), vil selv den beste tradingstrategi blakke deg på et eller annet tidspunkt.

Når du handler med binære opsjoner, kan du ikke unngå å tape en del handler. Derfor kan hovedformålet med din trading-tilvenning ikke være å vinne alle dine trades, men å vinne nok av dem til at du ender opp med en nettoprofitt. Pengeforvaltning er redskapet som hjelper deg å oppnå dette.

God pengeforvaltning består av en rekke regler – viktigst av alt er at du kun bør investere en fast, liten prosentdel av din samlede kapital i hver enkelt handel. Denne prosentdel bør ikke overskride 5 %. I henhold til denne logikken bør du aldri investere mer enn $50 pr. handel hvis din totale kapital er $1000.

En slik streng pengeforvaltning vil gjøre deg i stand til å overleve selv om du skulle lide en rekke tap på rad, og på lang sikt tjene en solid avkastning.

Les mer om pengeforvaltning her.

I innholdsfortegnelsen til høyre finner du en komplett oversikt over de fleste strategi-artiklene på vår nettside. Du finner resten av dem her: (Kommer senere)

 • Contrary opinion strategi
 • Perfekt binær strategi
 • Den beste binære tradingstrategi
 • True Trading Range
 • Hammeren og Hanging man
 • Hoved og skuldre-mønsteret
 • Engulfing candlesticks
 • Kanal breakouts
 • Island-reversal
 • Gaps, som sannsynligvis lukkes
 • Contrary opinion-oscillatorer
 • Flaggmønsteret
 • Kilemønsteret
 • Rektangelmønsteret
 • Vimpelmønsteret

God fornøyelse – og velkommen til BinaereOpsjoner.net.

Strategier
5 (100%) 1 vote