Candlestick strategi

Et candlestick diagram brukes til å visualisere et verdipapirs prisbevegelser. Et candlestick diagram kan komprimere alle opplysninger fra en gitt tidsperiode i en candlestick, slik at du kan få alle de viktige opplysningene du har bruk for, hurtigere enn på en vanlig kursoversikt. Med en candlestick strategi får du i tillegg en hel del ekstra opplysninger.

Denne kompakte, lett tilgengelige informasjonen hjelper deg med å bruke en del strategier som en vanlig kursoversikt ikke ville gi mulighet til.

 

 

Candlestick strategi

Hver candlestick representerer prisbevegelsen for et gitt tidsintervall -fra få sekunder til flere dager – og består an en kropp og en veke.

Kroppen representerer åpnings- og lukkeprisen for verdipapiret for den gjeldende tidsperioden. Hvis lukkeprisen er høyere end åpningsprisen, er fargen på kroppen som regel hvit, og candlesticken klassifiseres som bullish. Hvis lukkeprisen er lavere enn åpningsprisen, er fargen på kroppen som regel svart, og candlesticken klassifiseres som bearish.

Veken er den tynnere forlengelse i hver ende av kroppen, og den representerer den maksimale prisbevegelsen i løpet av den gjeldende tidsperioden.

Noen ganger er kroppens farger erstattet av rød og grønn, gråtoner eller andre farger – ikke la dette forvirre deg. Også disse fargene virker på samme måte.

Slik bruker du en candlestick strategi til trading

Candlesticks danner mønstre og former. Disse formene kan bestå av en enkelt candlestick med en spesiell form eller flere candlesticks, som danner et bestemt mønster. En dyktig trader kan bruke disse mønstrene til å forutse fremtidige prisbevegelser.

Der finnes for mange forskjellige candlestick mønstre til at vi kan forklare alle sammen i en artikel. Som hovedkategorier finnes enkle candlestick mønstre, som kun består av en enkelt candlestick, og mer komplekse candlestick mønstre som består av flere candlesticks. Av hensyn til klarhet viser vi deg et eksempel på hver av de to kategoriene her, og forklarer detaljene i egne artikler.

 

Candlestick strategiCandlestick strategi

Big Candle er et eksempel på et mønster som består av en enkelt candlestick. Big Candle kjennetegnes av en usedvanlig stor kropp som åpnet og lukket tett på maksimum og minimum for tidsperioden. Hvis candlesticken er hvit, dvs. med bullish (stigende) retning, indikerer det sannsynligvis begynnelsen på en langvarig bullish bevegelse. Hvis candlesticken derimot er svart, altså med bearish (nedadgående) retning, indikerer det sannsynligvis begynnelsen på en langvarig bearish bevegelse.

Du kan anvende disse opplysningene til en candlestick strategi – du kan kjøpe opsjoner i retningen på candlesticken og forutsi ytterligere prisutviklinger i samme retning. Hvilken opsjonstype du bør anvende avhenger av tidsskalaen på kursoversikten du bruker. For en kortere tidsskala, f.eks. ett minutt eller mindre, bør du bruke opsjoner med en kortere forfallstid, f.eks. 30- eller 60-sekunders opsjoner. Jo lengre din tidsskala er, jo flere opsjonstyper kan du bruke. Hvis du f.eks. trader med en tidsskala på flere timer, kan du bruke High / Low og Touch-opsjoner.

Finnes de mer komplekse mønstre for en candestick strategi?

Ett eksempel på et mer kompleks candlestick mønster er 3-Method Formation. 3-Method Formasjonen bygger direkte på Big Candle. I stedet for et enkelt Big Candle består den av flere mindre candlesticks innenfor samme intervall som Big Candle, men i den motsatte retningen.

Mønsteret avsluttes med ytterligere et Big Candle som bryter ut av det første Big Candle. Denne bevegelsen forutsier en prisbevegelse i retning av de to Big Candles.

 

Candlestick strategi

Når du lærer å gjenkjenne en del forskjellige candlestick mønstre, vil det hjelpe din trading voldsomt. De kan hjelpe deg med å unngå dårlige handler, du ellers ville ha utført og finne nye muligheter for at tjene en god profitt.

Candlestick strategi
Rate this post