Candlesticks

CandlesticksVi har allerede diskutert candlesticks i flere andre artikler. Vi har sett på hvordan de dannes og hvordan du kan bruke dem i din trading. I denne artikkelen ser vi nærmere på konklusjonene du kan trekke basert på candlesticks vedrørende markedspsykologi og markedets faser.

Dette vil hjelpe deg med ikke bare å gjette hva som vil skje i markedet, men også forstå hva prisen gjør, og hvorfor. Basert på denne kunnskapen kan du danne mer sofistikerte forutsigelser om fremtidige prisbevegelser og bli en bedre binær trader.

Binære opsjoner, candlesticks og fremdrift

Hver candlestick indikerer hvor stor fremdrift prisen beveger seg med. Det finnes tre hovedkriterier som avgjør hva slags fremdrift en candlestick indikerer for prisutviklingen den varsler. De er:

  • Candlestickens lengde
  • Kroppens lengde
  • Vekens lengde

En lang candlestick med en lang kropp og en kort veke er et åpenbart varsel om betydelig fremdrift i en bestemt retning. Jo mindre en candlestick er, jo mindre kropp den har, og jo lengre veken er i forhold til kroppen, jo mindre fremdrift har en candlestick.

Denne innsikten kan hjelpe deg å gjøre en tilsynelatende tilfeldig sekvens av candlesticks på et diagram om til en verdifull serie med opplysninger som du kan bruke i din trading.

Når et verdipapirs pris f.eks. har steget med lange candelsticks med korte veker, og nå plutselig går inn i en periode med kortere candlesticks med lengre veker i den motsatte retningen vet du at det finnes et større grunnlag for en oppadgående bevegelse enn en nedadgående bevegelse. Dette er uvurderlig kunnskap hvis du f.eks. vurderer å trade en High/Low opsjon. Du vet at de fallende prisene etter all sannsynlighet kun utgjør et kort avbrekk som vil skape ny etterspørsel, og at den større, oppadgående fremdriften før eller siden vil få prisutviklingen til å snu igjen.

I en slik situasjon spør mange nybegynnere seg hvorfor en nedadgående bevegelse i det hele tatt inntraff. Hvis det er større oppadgående fremdrift, burde ikke prisene bare fortsette å stige og stige? For å forstå hvordan dette har seg, er det viktig å legge seg på minne at et verdipapirs pris bestemmes av tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen overstiger tilbudet, går prisen opp. Når tilbudet overstiger etterspørselen, synker prisen. Når prisen har en sterk bullish fremdrift, som indikeres av lange candlesticks med korte veker, er det langt flere tradere som ønsker å kjøpe enn er villige til å selge.

Like fullt vil det alltid komme et punkt hvor alle tradere som ønsket å kjøpe allerede har gjort sine investeringer. Andre tradere er simpelthen ikke interesserte i å kjøpe det gjeldende verdipapiret på dette tidspunktet. Kanskje de ennå ikke har innsett verdipapirets potensial, kanskje de ikke har likvide midler å investere, eller kanskje de venter på å fullføre en annen handel før de ønsker å gjøre en ny investering.

Uansett hva årsaken er, vil det gå en tid før disse traderne kan kjøpe, og markedet igjen kan bevege seg oppover. En slik periode kjennetegnes som regel med mindre candlesticks hvis retning varierer. Vi snakker altså om en typisk konsolideringsperiode. Når den er over vil prisene etter all sannsynlighet fortsette å bevege seg i samme retning som før.

Som trader, gjør du dine sikreste investeringer basert på markedsbevegelser som har sterk fremdrift. Slike bevegelser er mer forutsigbare og byr på en større andel suksessrike handler.

Når prisen har mistet fremdrift har den en tendens til å skifte retning hyppig, og bli mindre forutsigbar. Dette gjør det vanskeligere å treffe riktig med dine forutsigelser, noe som selvsagt er uheldig for din binære trading. For å unngå dette kan du prøve å finne candlesticks med større fremdrift i andre tidsrammer eller for andre verdipapir.

 

Candlesticks
Rate this post