Fortsettelsesmønstre

Fortsettelsesmønstre er prismønstre som fremkommer i løpet av trender. De er tegn på at en trend er nødt til at gjennomgå en konsolideringsperiode for å bygge opp fornyet fremdrift, men at den sannsynligvis vil fortsette i den forutgående retning, når konsolideringen er overstått.

Fortsettelsesmønstre byr på en rekke gode investeringsmuligheter for binære opsjoner. De kan du bruke til å basere en trading-strategi på. Denne artikkelen gir deg et overblikk over fortsettelsesmønstre, og forklarer hvordan du kan bruke dem til å oppnå suksess med binær trading.

Hva er et fortsettelsesmønster?

Noen ganger, særlig når en trend har beveget seg kraftig i en retning i en god stund, mister trenden fremdrift. I en bullish trend har alle de traderne som er villige til å kjøpe allerede kjøpt, og for øyeblikket er det ikke stor nok etterspørsel til at prisene kan stige ytterligere. I en bearish trend har alle traderne som er villige til å selge, allerede solgt, og det er i øyeblikket ikke stort nok tilbud til at prisene kan falle ytterligere.

I begge tilfeller er det heller ikke noen fremdrift i den motsatte retningen. I en oppadgående trend er det ikke nok tradere som er villige til å selge, til å forårsake en nedadgående trend. I en nedadgående trend er det ikke nok tradere som er villige til å kjøpe, til å forårsake en oppadgående trend.

Markedet sitter derfor fast i den nåværende posisjonen. Det kan hverken stige eller falle. Den eneste retningen det kan bevege sig i, er sidelengs. Den sidelengs bevegelsen er begrenset av et øvre modstandsnivå og et nedre støttenivå.

Prøv trading nå, eller les videre i artikkelen under tabellen…

De beste meglerne

Megler 
Demo
Signaler
  
24option-logo_36x2005 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅpne gratis konto
Iq option Logo4.5 stjerner
Ja
Nei
AnmeldelseÅpne gratis konto
Porter Finance Logo5 stjerner
Ja
Ja
Anmeldelse
Åpne gratis konto
CherryTrade Logo4.5 stjerner
Nei
Ja
AnmeldelseÅpne gratis konto

Hvilke Fortsettelsesmønstre finnes det?

Avhengig av hvor motstands- og støttenivåene ligger i forhold til hverandre, kan tekniske analytikere identifisere en rekke forskjellige fortsettelsesmønstre med litt forskjellige kjennetegn.

  1. Trekantmønsteret

I en trekant konvergerer motstands- og støttenivåene mot hverandre med markedet fanget imellom seg. Til sist vil motstands- og støttenivåene krysse hverandre, hvorved trekanten avsluttes.
En trekant kan være en symmetrisk trekant, med en stigende og en fallende linje, en stigende trekant, med et horisontalt motstandsnivå og et stigende støttenivå, eller en fallende trekant, med et fallende motstandsnivå og et horisontalt støttenivå.

Hvilken retning trekanten peker i er ikke viktig. Den fremtidige prisretningen vil bestemmes av retningen markedet bryter ut av trekanten i. Hvis prisene bryter gjennom det øvre motstandsnivået først, vil markedet fortsette oppover. Hvis prisene bryter gjennom det nedre støttenivået først, vil markedet fortsette nedover.

I det store flertallet av alle tilfeller vil markedet bryte gjennom nivået som ligger i retning av den foregående trenden, noe som er årsaken til at trekanten anses for at være et fortsettelsesmønster.

  1. Flaggmønsteret

Et flagg er en særegen type trekant med to parallelle linjer. I de fleste tilfeller peker begge linjer i motsatt retning av den foregående trenden. I en oppadgående trend peker flagg vanligvis nedover, i en nedadgående trend peker flagget som regel oppover.

Mange flagg inneholder derfor en trend i den motsatte retningen av den foregående trenden. Ikke la dette forvirre deg – når flagget er forbi, vil den foregående trenden med stor sannsynlighet fortsette.

  1. Vimpelmønstrene

Vimpelmønsteret er et lite trekantmønster som vanligvis kun strekker seg over 20 perioder eller mindre.

  1. Rektangelmønsteret

Rektangelmønsteret er et særegent flaggmønster. Begge dets linjer er parallelle med prisdiagrammets tidsakse.

Slik trader du på Fortsettelsesmønstre

Den mest utbredte måten å trade et fortsettelsesmønster på er at investere i en High/Low opsjon når markedet er i ferd med å bryte ut av mønsteret. Takket være binære opsjoners unike egenskaper, har binære tradere imidlertid flere muligheter for å kunne tjene penger på fortsettelsesmønstre.

  • Investere i No Touch opsjoner

Hvis din megler tilbyr No Touch opsjoner med en målpris utenfor fortsettelsesmønsterets handelsintervall, kan du forutsi at markedet vil holde seg innenfor mønsteret, og ikke nå målprisen.

  • Investere i en Boundary opsjon eller en Touch opsjon

Flagg, vimpler og trekanter vaier normalt på halv stang. Det vil si at når mønsteret er fullendt, kan du forutsi hvor langt markedet vil bevege seg, og hvor lang tid det vil ta for markedet å komme seg dit.

Du kan anvende denne kunnskapen til å investere i en Touch opsjon eller en Boundary opsjon. Sørg for at målprisen på din opsjon ligger innenfor prisbevegelsens rekkevidde, og at du velger en realistisk løpetid.

 

Fortsettelsesmønstre
Rate this post