Retningsendringen

I tidligere artikler har vi allerede tatt for oss trender og trendlinjer. I denne artikkelen vil vi se nærmere på en av trendens hovedkomponenter: Retningsendringen.

Sånn oppdager du en retningsendring – det kan du forvente

Som vi allerede har fastlagt, er alle trender definert av tre slags hovedpunkter.

  • Punkt 1 (trendens startpunkt),
  • En rekke punkter av type 2 (et for hver ny toppnotering i en stigende trend eller en for hver ny bunnotering i en fallende trend) og
  • En rekke punkter av type 3 (en for hver ny bunnotering i en stigende trend og en for hver ny toppnotering i en fallende trend).

En retningsendring er prisbevegelsen fra punkt 2 til punkt 3.

De fleste tradere unngår helst å trade på en retningsendring. De er usikre på hvor stor endringen vil bli, og de vil derfor hellere trade på den lengere bevegelsen fra punkt 3 til punkt 2. Ettersom binære opsjoner fokuserer på kortsiktig investeringer, skal en person som trader binære opsjoner, helst være i stand til å trade under alle markedsforhold.

Du bør derfor kunne forutse hvor langt retningsendringen vil gå, før trenden gjenopptar sin hovedretning. Der finnes flere instrumenter som kan hjelpe deg med det. For det første er det trendlinjen. Så snart du har fastslått hovedtrendlinjen for en trend, har du den maksimale bevegelsen du kan forvente deg av en retningsendring. Så lenge prisen ligger langt fra trendlinjen, bør du prøve å finne trender med kortere tidshorisonter.

Om å trade på en retningsendring med binære opsjoner

Som enhver annen prisbevegelse består en retningsendring av et antall mindre trender. Den beste måten å trade på en retningsendring er å lete etter disse trendene, og vente på at prisnivået beveger seg over eller under det forutgående punkt 2, avhengig av trendens retning. Det vil resultere i mange limit-ordrer og stop loss-ordrer fra andre tradere, og skape en stor prisbevegelse i retningsendringens retning.

Du kan trade på denne bevegelsen med en høy/lav-opsjon i endringens retning og med kort løpetid. Noen av disse mindre trendene kan gjenkjennes fra den samme tidshorisont som hovedtrenden. I andre tilfeller vil du være nødt til å skifte til en kortere tidshorisont, og trade på trenden der.

Etterhvert som prisen nærmer seg trendlinjen, vil prisbevegelsene bli stadig mer uberegnelige. Andre tradere har også identifisert trendlinjen. De investerer ikke lengre i retningsendringen, og venter på at prisen igjen skal begynne å bevege sig i retning av hovedtrenden. Samtidig er de ennå ikke villige til å investere, fordi de avventer at prisen skal endre retning først. Derfor er denne fasen kjennetegnet ved et lavt handelsvolum. Tilbud og etterspørsel overstiger hverandre vilkårlig, og prisen beveger seg uberegnelig opp og ned.

Som en som handler med binære opsjoner, må du kunne forutsi markedets retning. I denne markedsfasen er det bortimot umulig. Den smarte tingen å gjøre, er å vente på at prisen atter begynner å bevege seg oppover. Hvis du allikevel skulle ønske å trade i en slik fase, bør du lete efter trender over kortere tidshorisonter og kun trade opsjoner med veldig kort løpetid. Den slags trading krever stor dyktighet og erfaring, hvis den skal gjennomføres med hell. Nye tradere bør fokusere på andre tradingfaser.

Et annet instrument som kan hjelpe deg med å forutse hvor langt retningsendringen vil gå, er den såkalte candlestick-strategien. Det finnes flere forskjellige candlestick-mønstre, hvorav enkelte indikerer en forestående endring av prisretningen. Hvis de forekommer nært oppmot trendlinjen, kan du investere i stigende priser for fremtiden.

 

Retningsendringen
Rate this post