Sammenligning av fortsettelsesmønstre

Fortsettelsesmønstre utgjør viktige redskap for enhver traders suksess. Særlig nye tradere velger å unngå å trade på fortsettelsesmønstre, fordi de ligner hverandre – dermed går de glipp av gode trading-muligheter.

Men din evne til å bestemme hvilket mønster du har med å gjøre, vil rent faktisk kunne være til stor nytte for din suksess som trader. Denne artikkelen sammenligner derfor de viktigste fortsettelsesmønstrene, og hjelper deg å avgjøre hvilket mønster som i øyeblikket er i ferd med å utfolde seg på ditt diagram.

Utfordringer med å sammenligne fortsettelsesmønstre

De tre viktigste fortsettelsesmønstre er:

  • Rektanglet
  • Vimpelen
  • Flagget

Hvert av disse mønstrene dannes når en etablert trend skal gjennomgå en konsolideringsperiode for å generere nok fremdrift til å fortsette i sin opprinnelige retning. I løpet av denne periode vil aksjekursen være begrenset til et snevert handelsintervall mellom et øvre motstandsnivå og et nedre støttenivå.

Formen som disse to nivåene danner, definerer mønsteret:

  • Når linjene konvergerer, danner de et vimpel- eller trekantmønster.
  • Når linjene er parallelle, danner de et rektangelmønster.
  • Når linjene er parallelle men skrå enten oppover eller nedover, danner de et flaggmønster.

Det er viktig å vite hvilket mønster du har med å gjøre. Hvis du f.eks. har planer om å trade på at prisen bryter ut av mønsteret, er det viktig å vite hvor motstandsnivået og støttenivået ligger. I et vimpelmønsteret kommer de to nivåer tettere og tettere på hverandre, noe som utgjør en stor forskjell i forhold til rektangelmønsteret, særlig når man nærmer seg avslutningen på mønsteret.

Det samme gjelder for trading med en No Touch opsjon. I et slikt tilfelle skal du definere en pris utenfor mønsterets handelsintervall. Avhengig av hvilket mønster du ser, kan handelsintervallet variere stort.

For å forstå hvor vanskelig det kan være å skjelne mellom et mønster og et annet, kan du prøve å kikke på bildet under. Du vil se et flaggmønster tegnet inn på diagrammet, men når man ser på den relativt konstante øvre handelsintervallgrensen i mønsteret, kunne en trader like så gjerne ha definert det som et trekantmønster.

 

Flag and Pennant pattern

Sånn avgjør du hvilket fortsettelsesmønster det er snakk om

Denne usikkerheten angående hvilket mønster som er under utvikling får mange tradere til å unngå å trade på fortsettelsesmønstre. Det kan føre til at de går glipp av flere gode trading-muligheter. Det finnes en rekke redskaper som kan hjelpe deg med å avgjøre hvilket mønster du har med å gjøre.

For det første har vi candlestick mønstrene. Hvis du vil investere i en No Touch opsjon, men er usikker på om du har å gjøre med et vimpelmønster eller et rektangelmønster, kan du lete etter candlestick mønstre som ligger nært mot det prisintervallet hvor vimpelens motstands- og støttenivåer ville være. Hvis du finner dem, har du sannsynligvis med et vimpelmønster å gjøre. Hvis du ikke finner noen, har du sikkert med et rektangel å gjøre.

For det andre, hvis du er helt usikker på hvilket mønster du har med å gjøre, kan du fokusere på motstands- eller støttenivået i trendretningen. Som du kan se på bildet over, var prisene inne i en nedadgående trend, noe som gjør det vanskelig å bedømme det øvre motstandsnivået. Avhengig av hvilken candlestick du starter med, kan du enkelt finne et likt eller nedadgående motstandsnivå, hvilket resulterer i et rektangel- eller vimpelmønster. Når du kikker på det nedre støttenivå kan du imidlertid enkelt se at det er oppadgående, hvilket eliminerer rektangelmønsteret. Nå vet du at du har med et vimpelmønster å gjøre.

Generelt kan man si at fordi der er færre forvirrende candlesticks på den andre siden av en trend, vil prisnivået i trendens retning som regel være en kraftigere indikasjon på hvilket mønster du har med å gjøre. I en nedadgående trend kan du fokusere på det nedre støttenivå, og i en oppadgående trend fokuserer du på den øvre motstanden.

For det tredje, hvis alt annet går galt kan du bruke fremdriften i markedsprisen til å bedømme når mønsteret er fullført. Hvis du er usikker på om du har med et vimpelmønster eller et rektangelmønster å gjøre, er det vanskelig å avgjøre om prisene allerede har brutt ut av mønsteret, eller om de fortsatt beveger seg innenfor dets intervaller. For å unnslippe dette problemet bør du huske at du vil se en kraftig prisbevegelse med stor fremdrift når mønsteret er fullført.

Så lenge denne bevegelsen ennå ikke har inntruffet, er mønsteret fortsatt pågående. Hvis ditt vimpelmønsters linjer har krysset hverandre, men det ennå ikke er noen bevegelse med fremdrift, skal du enten justere dine motstands- og støttenivåer for vimpelen eller revurdere om du kanskje har med et rektangelmønster å gjøre.

 

 

Sammenligning av fortsettelsesmønstre
Rate this post