Strategier for boundary opsjoner

Strategier for boundary opsjonerBondary opsjoner er binære opsjoner som byr på høyere avkastning enn High/Low opsjoner. De ber deg ikke om å forutsi hvilken retning markedet vil bevege seg i. Med det eliminerer de den vanskeligste delen av binær trading, samtidig som de altså belønner tradere med høyere avkastning. I denne artikkelen lærer du hvordan du handler effektivt med boundary opsjoner.

Bruk av en momentum indicator for å avgjøre markedets rekkevidde

Boundary opsjoner gir deg den unike fordelen at du ikke behøver å forutsi i hvilken retning markedet vil bevege seg i fremtiden. Du skal derimot forutsi at markedet vil bevege seg en viss avstand uavhengig av retning. For å vinne en boundary opsjon skal du bedømme hvor langt markedet vil bevege seg i løpet av et visst tidsrom. Det er ikke så vanskelig, og momentum indicators er de perfekte verktøy for å hjelpe deg.

Hvis din boundary opsjon f.eks. har en løpetid på 30 minutter, og du operer med et 10-minutters diagram, vet du ar markedet vil bevege seg i tre perioder før din opsjon utløper. Denne opplysningen er verdifull selv om den er åpenbar. Du kan bruke den til å regne ut en rekke forutsigelser om fremtidige markedsbevegelser, f.eks. markedets forventede rekkevidde.

For å finne ut hvor langt markedet kan bevege seg i løpet av tre perioder, frem til din binære opsjon utløper, kan du benytte deg av momentum indicators som Average True Range (ATR). ATR beregner hvor langt markedet har beveget seg i snitt for hver enkelt periode i nyere tid.

Ved å gange ATR-verdien med antall perioder som gjenstår før opsjonen din utløper, får du markedets maksimale bevegelse i løpet av dette tidsrommet. Ettersom denne verdien vil avhenge av at markedet i hele tidsrommet kun beveger seg i en retning, bør du nedjustere denne verdien noe. For å gjøre det velger enkelte tradere å gange ATR-verdien med en fast faktor, f.eks. 0,5. Andre anvender en ekstra indikator for å danne en annen faktor de kan bruke for dette formålet.

Disse metodene kan virke like godt som hverandre. Det som er viktig er at du generer en bestemt verdi for hvor langt du forventer at markedet vil bevege seg før din boundary opsjon utløper. Deretter kan du sammenligne denne verdien med avstanden markedet må tilbakelegge for å nå en av din boundary opsjons to målpriser.

Hvis opsjonens målpris ligger nærmere enn rekkevidden du forventer at markedet vil ha, vil det lønne seg å investere i en slik boundary opsjon. Markedet vil sannsynligvis nå enten den høyeste eller laveste målprisen, og du vil vinne handelen. Hvis målprisen for dine boundary opsjoner er lengre unna enn markedets forventede rekkevidde, bør du derimot unnlate deg å investere. Markedet vil sannsynligvis ikke nå noen av målprisene.

Slik trader du effektivt med boundary opsjoner

For å kunne bruke denne typen strategi behøver du ikke å genere et trading signal. Ettersom det går for det samme hvilken retning markedet beveger seg i så lenge som det beveger seg tilstrekkelig langt, behøver du ikke avgjøre markedets fremtidige retning. Like fullt er det enkelte tradere som forsøker å eliminere markedssituasjoner som egner seg mindre godt for denne typen trading strategi. Deres argument er at denne strategien fungerer best når markedet beveger seg i en retning. De forsøker derfor å eliminere perioder med sidelengs bevegelser, og å finne perioder med solide trender.

Hvis du har lyst til å benytte en lignende tilnærming kan du anvende lagging indikatorer som f.eks. det glidende gjennomsnitt, særlig med strategier som de tre glidende gjennomsnitts krysningsteknikk, for å bestemme hvorvidt markedet er inne i en trend, og i hvilken retning den eventuelt beveger seg i.

Du skal imidlertid være oppmerksom på at selv når et marked er inne i en trend, vi korreksjoner inntreffe ved jevne mellomrom. Noen tradere hevder derfor at alle markedssituasjoner passer like godt til denne typen strategi, og at bruk av ytterlige indikatorer for å definere tilstedeværelsen av en solid trend utgjør en unødvendig komplikasjon. Ettersom det ikke finnes noe fasitsvar i denne sammenheng, bør du treffe en avgjørelse basert på dine personlige preferanser.

Strategier for boundary opsjoner
Rate this post