Strategier for aksjer

Strategier for aksjerAksjer er lønnsomme verdipapirer som du kan investere i ved bruk av binære opsjoner. Her presenterer vi noen strategier for aksjer som du kan bruke til å tjene penger på aksjer og binære opsjoner.

Krav til aksjestrategier

Aksjer har en rekke unike kjennetegn som gjør deg i stand til å bruke særegne strategier for aksjer. Overordnet sett er det særlig to unike egenskaper ved aksjer:

1) Begrenset trading-tid med opphold over natten

Alle aksjer omsettes på deres egen hjemmebørs. Når en aksjes hjemmebørs er stengt kan man ikke handle i denne aksjen. Valutaer og råvarer handles derimot gjennom hele uken, uten opphold. Dette medfører en rekke betydningsfulle begivenheter som du kan bruke som basis for en strategi.

2) En pris, som utelukkende avgjøres av tilbud og etterspørsel på børsen

Aksjeprisen avgjøres utelukkende av hvor mange investorer som er villige til å kjøpe eller selge den gjeldende aksjen. For valutaer og råvarer skapes tilbud og etterspørsel derimot også utenfor råvare- og valuta-børser. En rekke hendelser i verden ellers kan nemlig påvirke kursen til råvarer og valutaer. Dette gjør det mulig å anvende noen særskilte strategier nettopp for aksjer.

Spesiallagde strategier for aksjer

For å hjelpe deg å vinne aksjehandler med binære opsjoner, presenterer vi her noen spesiallagde strategier for aksjer som du kan bruke:

Trading på gap mellom en dag og den neste

Du kan kun kjøpe og selge en aksje når børsen hvor den er registrert er åpen for handel. Tradere kan imidlertid legge inn nye orde også mens børsen er stengt. Disse ordrene blir behandlet når børsen åpner igjen. I løpet av natten vil mange ytre krefter (utenlandske børser, nyhetsbegivenheter, valutakursendringer, osv.) virke i en og samme retning. Av den årsak vil mange tradere legge inn ordre i samme retning.

Når så markedet åpner neste morgen vil det av denne årsak gjerne ha oppstått et betydelig overskudd av enten tilbud eller etterspørsel. Dette vil få aksjekursen til å hoppe betydelig. Markedet vil danne et såkalt gap.

Gap er viktige hendelser som du kan basere en binær opsjon på. Du kan enten trade på lukking av et gap med en gap-strategi, eller runaway gaps eller breakaway gaps med deres tilhørende strategier. Denne typen strategi vil kun by på noen få signaler per dag. Avhengig av hvor mange markeder din binære megler byr på aksjer fra, og i hvor mange forskjellige tidssoner de er å finne, vil du i beste fall kunne anvende denne strategien 2-3 ganger per dag.

Ettersom du vil vinne en stor prosentandel av handler basert på denne strategien vil du like fullt kunne sikre deg en solid profitt ved å anvende den.

Trading på lukking av gap

Like før stengetid vil omsetningen på verdens børser være mindre enn ellers på dagen. De fleste dag-tradere vil ha gjort seg ferdige med dagens handling. Kun få tradere vil fremdeles være aktive, noe som fører til lavt volum.

Dette er en perfekt situasjon for å finne såkalte «exhaustion gaps». Exhaustion gaps er den eneste typen gap som sannsynligvis ikke vil lukkes. Det gjør det mulig å gjøre svært presise forutsigelser angjeldende lengden på den forventede prisbevegelsen: bevegelsen vil være minst stor nok til å lukke gapet. Du kan omsette denne presise forutsigelsen til penger ved å trade en touch opsjon med en høy avkastning på opptil 500 %.

Trading på komplekse diagram mønstre

Det tar tid å danne komplekse diagram mønstre som f.eks. fortsettelsesmønstre eller vendingsmønstre. Vanligvis vil valutaer og råvarer påvirkes for så mange forskjellige fundamentale innflytelser at slike mønstre får tid til å oppstå. Av den årsak gjelder komplekse diagram mønstre nesten utelukkende for aksjer. Hvis du f.eks. ønsker å trade på fortsettelsesmønster eller vendingsmønstre bør du derfor alltid gjøre det med aksjer.

 

Strategier for aksjer
Rate this post