Teknisk analyse for binære opsjoner

teknisk analyseSom trader skal du gjøre forutsigelser om et verdipapirs fremtidige prisutvikling. Med vanlig trading finnes det en rekke forskjellige måter å gjøre det på, men den mest utbredte er fundamental teknisk analyse.

Denne metoden undersøker et aktivums inntjening, utbytte, nye produkter, forskningsprosjekter osv. Dessverre kan fundamental analyse ikke tilpasses for binære opsjoner. Den eneste måten å oppnå suksess innenfor handel med binære opsjoner er ved å bruke teknisk analyse.

Slik kan din trading nyte fordel av teknisk analyse

Jo kortere du gjør tidsperioden, jo mer tilfeldig og uberegnelig vil et verdipapirs prisbevegelser være. Disse bevegelsene forårsakes ikke av fundamentale årsaker, men er resultat av tilfeldige, uforutsigbare begivenheter som påvirker forholdet mellom tilbud og etterspørsel.

En investor ønsker kanskje å kjøpe en aksje fordi han har penger til overs, en annen vil muligens selge fordi han behøver kontanter. Den slags begivenheter er ikke alltid logiske, og de er for tilfeldige til å kunne forutsies.
Tradere har derfor funnet en måte å håndtere de unike utfordringene tilfeldige prisbevegelser byr på: Teknisk analyse.

Teknisk analyse er basert på tre grunnleggende antagelser om markeder og prisbevegelser:

  1. Markedsbevegelser tar høyde for alt

Prisen avspeiler allerede alle relevante opplysninger som påvirker et verdipapirs pris. Det er derfor ikke nødvendig å vite noe fundamentalt om verdipapiret. Ved å analysere prisen kan en trader finne ut hva investorer mener om verdipapiret og hvor prisen vil bevege seg i fremtiden.

  1. Priser beveger seg i trender

Tekniske analytikere tror at priser beveger seg i trender. Trender er sikksakk-bevegelser i en bestemt retning, enten opp, ned eller sidelengs. Over forskjellige tidsrammer kan et verdipapir være underkastet flere forskjellige trender på samme tid,  t.o.m. trender i forskjellige retninger.

  1. Historien vil gjenta seg

For det tredje vil investorer gjenta samme oppførsel som tidligere investorer. Det betyr at selv om markedsbevegelsene er tilfeldige og uberegnelige, kan de forutsies hvis en trader gjenkjenner mønstre og drar de riktige konklusjonene basert på dem. To konsekvenser av denne antagelsen er trend-analyse og candlestick-mønstre.

Med andre ord ignorerer tekniske analytikere spørsmålet om hvorfor priser beveger seg opp eller ned. I stedet fokuserer de på det simple faktum, at lignende prisutviklinger har funnet sted før, og at de som regel har hatt det samme utfall.

Derfor kan en trader anta at dette utfallet sannsynligvis vil opptre igjen denne gangen også, og investere i denne forutsigelsen.

Å gjøre gode investeringer – særlig på så kort sikt slik som for binære opsjoner – er praktisk talt umulig uten teknisk analyse. Enhver ny trader bør derfor sette av godt med tid til å mestre grunnleggende tekniske analyse. Enhver vellykket trading-strategi vil være basert på teknisk analyse.

Derfor virker ikke fundamental analyse for binære opsjoner

Selv om fundamental analyse kan forutsi om et verdipapirs pris vil stige eller falle i løpet av de kommende årene, kan den ikke forutsi om prisen vil stige eller falle akkurat nå. Selv når det kommer nyheter angjeldende et verdipapir kan ikke fundamental analyse by på noen forutsigelse om i hvor stor grad et stigende overskudd vil få en aksjekurs til å gå opp i dag, for eksempel.

Det betyr at du som trader blir nødt til å kaste alle de klassiske antagelser om aksjehandel på dynga. Du bør aldri forutse stigende priser på en aksje fordi en virksomhet har gode produkter, og et voksende kundegrunnlag. Slike hensyn vil nemlig ikke påvirke aksjekursen i løpet av tidsrammene som er relevante for binære opsjoner.

Som du kan se ved å undersøke grafene som viser aksjers historiske prisnivå, vil selv den beste aksje ha perioder med fallende priser, og selv de verste aksjene vil ha perioder med stigende kurser.

 

Teknisk analyse for binære opsjoner
Rate this post