Tekniske indikatorer for binære opsjoner

Tekniske indikatorerSom vi allerede har påpekt er candlestick mønstre og trend analyse uvurderlige ingredienser i suksessfull trading. Hvis det er vanskelig for deg å forstå disse teknikkene, eller hvis du leter etter en annen komponent du kan bruke til å styrke din trading-strategi, har du også en annen mulighet: Tekniske indikatorer.

Nå til dags består tekniske indikatorer stort sett av computer generert informasjon som en trader kan anvende til at forstå markedet, og gjøre forutsigelser om dets fremtidige retning. De forskjellige typene tekniske indikatorer skiller seg i like stor grad fra hverandre som forskjellige typer trading strategier.

Denne artikkelen kan kun gi et overblikk. Vi vil siden publisere artikler som omhandler alle de relevante tekniske indikatorene, og som vil gi deg eksempler på hvordan du inkorporerer dem i din trading.

Slik virker tekniske indikatorer for binære opsjoner

Tekniske indikatorer er et element i teknisk analyse, noe som vil si at de virker ut fra en antagelse om at at alle relevante opplysninger om et verdipapir er reflektert i verdipapirets pris. Ved å analysere tidligere prisbevegelser kan en teknisk indikator derfor danne grunnlag for forutsigelser om prisens fremtidige retning. Du kan som trader handle på disse forutsigelsene med binære opsjoner.

En av de mest populære tekniske indikatorene er det glidende gjennomsnitt. Denne indikatoren utregner simpelthen de gjennomsnittlige prisene for de mest nylige candlesticks, og tegner dem inn på et pris diagram, slik at det oppstår en linje. Ved å variere hvor mange candlesticks indikatoren anvender til denne beregningen, kan du danne forskjellige linjer. Jo flere candlesticks du anvender, jo langsommere vil det glidende gjennomsnitt reagere på en endring i prisretningen.

Ved f.eks. å anvende et glidende gjennomsnitt for de seneste 50 candlesticks, og et glidende gjennomsnitt for de seneste 14 candlesticks, vil det hurtigere glidende gjennomsnitt krysse det langsommere glidende gjennomsnitt når prisretningen endrer sig. Du kan bruke denne enkle metoden til å danne et long signal, hver gang det hurtigere glidende gjennomsnitt krysser det langsommere glidende gjennomsnitt i oppadgående retning, og et short signal, hver gang det krysser i nedadgående retning.

Avhengig av din tidsramme, kan du handle på disse signalene med 60-sekunders eller High/Low opsjoner.

Som du kan se, kan en trading-strategi basert på tekniske indikatorer som denne være enkel, og du behøver ikke forstå trend-analyse eller candlestick mønstre. Derfor er de av særlig interesse for nybegynnere innenfor binære opsjoner.

Med tekniske indikatorer blir trading et simpelt spørsmål om å kunne generere et gyldig signal, og om hva du skal gjøre, når signalet oppstår. Du kan selvfølgelig også kombinere flere tekniske indikatorer for å forbedre kvaliteten på ditt signal, og redusere antall tapte handler.

Hvor får du tekniske indikatorer til binære opsjoner

Generelt sett finnes det to måter å få tekniske indikatorer til din trading med binære opsjoner på. For det første finnes det en type programvare du kan kjøpe, eller i enkelte tilfeller få gratis, som utregner disse indikatorene for deg.

Noen ganger tilbyr meglere på programvare som kan regne ut de mest populære tekniske indikatorene. På den måten får du kun indikatorene. Det å tolke dem, trekke konklusjoner på bakgrunn av dem, og omsette disse konklusjonene i kloke trading-beslutninger vil fortsatt være helt og holdent opp til deg. Det kan muligens være en fordel for erfarne tradere, ettersom de kan gjøre egne beslutninger, men det kan fort være for komplisert for nykommere til trading-verdenen.

Derfor finnes det en annen måte å bruke tekniske indikatorer på, som egner seg bedre for nybegynnere. Signal tilbydere produserer ikke kun sine egne indikatorer, de leser og tolker dem også for deg. Og til slutt gir de deg et enkelt, direkte trading-forslag som du kan følge.

I påfølgende tekster som f.eks Average True Range, Relative Strength Index, Glidende gjennomsnitt, Money Flow Index, Momentum, Commodity Channel Index, Stochastic Oscillator osv. vil vi se nærmere på de forskjellige typene tekniske indikatorer, og gi deg flere eksempler på hvordan de virker, og hvordan du kan inkorporere dem i din trading.

Tekniske indikatorer for binære opsjoner
Rate this post