Trading på prosent retracements

Har du vanskelig for å fastslå hvor langt markedet vil bevege seg opp eller ned? Prosent retracements er nettopp redskapet du har bruk for, for å bringe tradingen opp på det neste nivået.

Hva er prosent retracements?

Prosent retracements utgjør et nyttig redskap for swing-tradere for å avgjøre hvor langt korreksjonen av en trend vil bevege seg. Markedet beveger sig aldri i en rett linje. I stedet danner det trender. Trender beveger seg i sikksakk-mønstre som hele tiden danner høyere toppnoteringer og høyere bunnoteringer i en oppadgående trend, og lavere bunnoteringer og lavere toppnoteringer i en nedadgående trend.

Med andre ord: I en trend beveger markedet seg konstant fra toppnotering til bunnotering. Bevegelsen i motsatt retning av trendens hovedretning kalles en korreksjon eller en retracement.

Swing-tradere forsøker å dra nytte av hver eneste bevegelse fra topp til bunn, og motsatt. Derfor skal swing-tradere kunne forutsi hvor langt en retracement vil bevege seg. På den måten kan de avgjøre hvorvidt en touch opsjon er en god investering i det rådende markedsmiljø, eller, hvis korreksjonen har pågått en stund, om de fortsatt skal investere i korreksjonen, eller lete efter tegn på at trenden er i ferd med å vende tilbake til sin hovedretning.

Når oppstår prosent retracements?

Som historien viser, vil korreksjonen i en trend ha en tendens til å bevege seg en tredjedel, to tredjedeler eller halvdelen av den avstanden som den forutgående bevegelsen tilbakela. De nøyaktige prosentverdiene som tradere anvender til å bedømme størrelsen på en retracement, varierer. Noen tradere bruker 33%, 50% og 66%, mens andre tradere tror på Fibonacci-retracements. Fibonacci-rekken er en tallrekke, som Leonardi Fibonacci utviklet, hvor hvert nytt tall er lik summen av de to foregående tallene: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 osv.

Ved å anvende disse tallene til å beregne bevegelsens avstand, får traderne verdiere 38,2 % eller 61,8 % som den sandsynlige avslutning på en retracement. De fleste gode diagram tegnings-programmer som f.eks. det meget populære Meta Trader, kan tegne prosent retracements inn på ditt diagram automatisk, så du slipper å gjøre endeløse utregninger med papir og blyant.

Slik trader du på prosent retracements

Hvis du forsøker å lage et automatisk trading system, vil du måtte ta en beslutning om hvilke verdier du vil anvende. Det viktigste punktet du må forstå om prosent retracements, er at en retracement nesten aldri slutter ved den nøyaktige verdien som en teori foreskriver. Ellers ville det historiske beviset være uomtvistelig, hvilket ville gjøre en hvilken som helst diskusjon om forskjellige verdier unødvendig.

I stedet ender en retracement som regel ved et punkt som ligger nært en av prosentverdiene. Du vil derfor måtte bruke prosentintervaller som f.eks. 33 % – 38 %, 48 % – 50 % og 61 % – 66 %, hvis du er i ferd med å utvikle et automatisk trading system, og har bruk for spesifikke verdier. Som alminnelig binær trader bør du ikke la diskusjonen om forskjellige prosentverdier forvirre deg. Bare bruk de omtrentlige verdiene på en tredjedel, to tredjedeler eller halvdelen.

Hvis du investerer i high/low opsjoner, kan du bruke prosent retracements til å lete etter en indikasjon på en forestående endring i prisretning nær disse prisnivåer. Hvis du finner en, kan du investere i den endrede markedsretning. Hvis markedet beveger seg forbi denne verdien, kan du forsøke å finne en binær opsjon med kort løpetid som lar deg investere i fortsettelsen av den pågående bevegelsen, før den når det neste prosentnivå, hvor den sannsynligvis vil opphøre.

Hvis du investerer i touch opsjoner eller boundary opsjoner, kan du bruke prosent retracements som et mål for avstanden som en korreksjon vil tilbakelegge. Hvis du oppdager en korreksjon, og finner en touch opsjon med en målpris som ligger nærmere enn den neste prosent retracement, kan du benytte deg av denne muligheten for en relativt sikker investering i en touch opsjon.

 

Trading på prosent retracements
Rate this post