Trend linjer

Trend linjer er et viktig redskap for å forstå markedsbevegelser og å forutsi en kurs fremtidige retning.

En trend består av tre punkter:

  • Startpunktet (punkt 1),
  • Bevegelsens maksimum (punkt 2) og
  • Vendingens største utsving (punkt 3).

I en bullish trend danner hver ny topp et nytt punkt 2, og den etterfølgende bunnen et nytt punkt 3. I en nedadgående trend er rollene byttet om – nye bunner danner nye punkt 2, og nye topper danner nye punkt 3. En stigende trend kan f.eks. se slik ut:

 

Trend linjer

Forestill deg at du er en trader et eller annet sted på midten av denne trenden. Som du kan se, beveger prisen seg ikke i en rett linje, og den har ikke engang en konstant grad av fremdrift. Selv hvis du vet at markedet er inne i en oppadgående trend for øyeblikket, er det vanskelig å basere forutsigelser på denne kunnskapen.

Hvilken retning vil markedet bevege seg i akkurat nå? Og hvor langt vil det bevege seg?

Candlesticks kan hjelpe deg med å besvare disse spørsmålene, men de er langt mer effektive når du kombinerer dem med andre verktøy for å forutsi i hvilken retning prisen vil bevege seg. Trend linjer er et slikt verktøy.

Mekanismen bak trend linjer for binære opsjoner

To av de viktigste spørsmålene alle tradere stiller seg vedrørende en trend, er “hvor slutter vendingen?” og “hvor lenge vil bevegelsen mot punkt 2 fortsette?”

Ved første øyekast er det vanskelig å besvare disse spørsmålene og enda verre å forutsi.

For å gjøre det hele litt enklere, la oss vurdere hvordan et verdipapirs pris oppstår. Det er viktig å innse at den eneste faktoren som avgjør prisen på et verdipapir er forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Hvis etterspørselen er høyere end tilbudet vil prisene stige, og hvis etterspørselen er lavere end tilbudet vil prisene falle.

I en stigende trend er etterspørselen større enn tilbudet, men når prisen har beveget seg oppover i en stund, vil alle som er villige til å kjøpe det aktuelle verdipapiret allerede ha gjort det. Selv om det foreligger gode grunner til å kjøpe dette verdipapiret, er resten av investorene ikke interesserte i en slik handel. Kanskje de ikke kjenner til de gode grunnene, kanskje de allerede har investert i et annet objekt, eller kanskje de ikke har midler tilgjengelige. Uansett hva årsaken er, overstiger tilbudet på dette tidspunktet etterspørselen og prisene vil begynne å falle.

Etter en stund vil de fallende prisene igjen gjøre verdipapiret attraktivt for investorene. Noen av traderne som ikke kunne kjøpe det tidligere, vil nå ha solgt sine øvrige investeringer, og er nå klare til å kjøpe dette verdipapiret. Andre har kanskje mottatt lønn for måneden og ønsker nå å investere disse pengene. Alle disse hendelsene får etterspørselen til å stige på nytt, og trenden fortsetter.

Trend linjer for binære opsjoner og trading

For en trader er det viktig å forstå at disse begivenhetene vil inntreffe med jevne mellomrom. Selv om du ikke vet den nøyaktige årsaken for slike perioder, kan du gjenkjenne dem når du ser på en prisoversikt. Når du tegner en linje som knytter sammen alle punkt 2 i et diagram, kan du finne trend linjen, den nåværende trenden følger. Denne linjen hjelper deg å forstå hva markedet foretar seg i øyeblikket, og hva det vil gjøre i den nærmeste fremtid.

Hvis prisen nærmer seg en trend linje, vet du at den sannsynligvis snart vil snu. Denne kunnskapen kan hjelpe deg å gjøre mer lønnsomme handler, og å unngå dårlige handler. Hvis trenden derimot er langt fra trend linjen, vet du at det fremdeles er rom til overs for en korreksjon, noe du også kan investere i.

 

Trend linjer

Som du kan se på bildet over, har en trend flere enn en trend linje. Den har en hovedtrendlinje, som på dette bildet er den lange, røde linjen, men den forlater jevnlig denne linjen for å skape brattere undertrender som illustrert med den kortere, røde linjen. Disse undertrendene har også sine egne undertrender, her på bildet de hvite linjene.

På et tidspunkt vil alle undertrender slutte. Prisen vil deretter bevege seg tilbake mot trendlinjen for trenden på det nest høyeste nivået, enten gjennom en ny undertrend i den motsatte retningen eller via en periode med sidelengs bevegelse.

Det finnes en rekke store candlestick-mønstre som kan hjelpe deg med å gjenkjenne disse periodene.

 

Trend linjer
Rate this post