Swing trading teknikker

swing trading teknikker

Trading på svingninger (swings) i markedet er en strategi som kan levere stort utbytte på kort tid. Det finnes flere måter å trade på swing på som kan gi deg en sunn profitt. Les mer om swing trading teknikker i denne artikkelen.

Hva er en svingning?

En svingning er en del av en trend. Når markedet beveger seg opp eller ned, beveger det seg sjeldent i en rett linje. Langt oftere vil det forme en sikksakk linje. Markedet beveger seg to skritt frem og ett tilbake. Slik vil en trend typisk sett oppføre seg. Hvert skritt frem, og hvert skritt tilbake utgjør en svingning. Markedet vil hele tiden danne nye toppnoteringer og nye bunnoteringer. Hver bevegelse fra toppnotering til bunnotering eller bunnotering til toppnotering er en svingning.

Enhver investor med planer om å operere i finansmarkedet er nødt til å bestemme hvorvidt han eller hun ønsker å trade på trends i sin helhet, eller forsøke å også tjene penger på hver enkel svingning som oppstår i løpet av trenden. Avhengig av om en trader har bestemt seg for å være en swing trader eller en trend følger, bør han eller hun basere sin trading strategi på helt forskjellig grunnlag. Noen indikatorer vil være perfekte for swing tradere, men bortimot ubrukelige for trend følgere og vice versa.

Sånn brukes swing trading teknikker

Swing tradere er nødt til å anvende en spesiell type teknisk indikator. Tekniske indikatorer kategoriseres generelt som enten leading eller lagging indikatorer. Lagging indikatorer, som f.eks. glidende gjennomsnitt, indikerer markedsbevegelser, som allerede har inntruffet.  For en swing trader er denne type indikator kun av begrenset nyttighet.

Som regel setter swing tradere sin lit til leading indikatorer. Disse indikatorene indikerer markedsbevegelser, før de inntreffer. En god swing trading teknikk vil være sterkt avhengig av leading indikatorer. Hvis du som swing trader støter på en strategi som er basert på lagging indikatorer, vil du kunne fastslå at den ikke har noe for seg.

De fleste leading indikatorer er oscillatorer. De aggregerer markedsdata for å bestemme den pågående bevegelsens styrke ved å sette markedsomsetningen i forhold til markedsretningen. En swing trader kunne f.eks. benytte seg av money flow index (MFI), on balance volume eller en lignende indikator for å bedømme en bevegelses styrke. Under en hvilken som helst bevegelse regnes en fallende omsetning som tegn på en avtagende bevegelse. Oscillatorer kan bruke denne indikasjonen til å bedømme den pågående bevegelsens styrke.

Så lenge den pågående bevegelsen forblir sterk, bør en swing trader investere i retning av den pågående bevegelsen. Hvis bevegelsen er avtagende, bør han ikke lengre investere i den og i stedet begynne å lete efter tegn på en vending. Så snart vendingen finner sted, bør en swing trader investere i den nye retningen.

Under sidelengs bevegelse virker denne strategien godt og bør kunne generere et utbytte. Under en trend vil utsving i trend-retningen imidlertid være mer innbringende en utsving mot trend-retningen. Det er generelt mulig å ha hell med å trade i begge retninger, men noen tradere velger å kun investere i utsving i trend-retningen under en trend. Som for alt annet innenfor trading finnes det ikke noen fasit for valg av strategi heller. Hvis du velger å kun trade på utsving i trendens retning, trenger du en metode for å finne den riktige retning å investere i. Du kan f.eks. gjøre det manuelt ved å overvåke markedet og visuelt bedømme, om det er inne i en trend eller ikke.

Hvis du planlegger å trade et stort antall aktiver, kan det imidlertid være en tidskrevende oppgave å skulle overvåke hvert eneste verdipapirs trend manuelt. I så tilfelle, og hvis du programmerer dine egne signaler eller robot, har du bruk for en måte å automatisere evalueringsprosessen på.

Lagging indikatorer kan hjelpe deg med det. Glidende gjennomsnitt er for eksempel perfekte for å bestemme den fremherskende markedsretning. Du kan f.eks. gjøre det til en regel, at du kun trader på utsving i det glidende genomsnitts retning. Til disse swing trading teknikker skal du sørge for å validere om markedet er inne i en trend eller ikke ved å anvende de tre glidende genomsnitts krysningsteknikk eller en lignende måte å bedømme eksistensen av en pågående trend på.

 

Swing trading teknikker
Rate this post


De beste meglerne
Binary Option Robot Logo
5 stjerner
Åpne gratis konto
Anmeldelse
De beste signalene
XLsignals
5 stjerner
Åpne gratis konto
Les anmeldelse
AutoBinarySignals Logo
5 stjerner
Åpne gratis konto
Les anmeldelse

Relaterte artikler